Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ416 Özel Eğitim 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına özel eğitimle ilgili temel kavramları kavratmak, özel eğitime muhtaç çocukların özellikleri hakkında bilgi verip bu öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetleri düzenleme ve uygulama becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr. gör.Ayfer keskin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akçamete,G. 2009;Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim,Kök Yayıncılık, ANKARA. Y. Barut, & M. Vural (2011). Özel Eğitim , İstanbu: Lisans Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel eğitimin temelleri. 1.ÜNİTEözel eğitim.pptx
2 Özel eğitimin temelleri. 2. ÜNİTE... (1).pptx
3 Yasa yönetmelikler,gönderme süüreci, tanılama süreci,ram değerlendirme,anne-babalar,aileler,özel gereksinimli olma durumu,aile uzman ilişkisi. özel eğitim 3.pdf
4 Yasa yönetmelikler,gönderme süüreci, tanılama süreci,ram değerlendirme,anne-babalar,aileler,özel gereksinimli olma durumu,aile uzman ilişkisi. 4. ÜNİTE (1).pptx
5 Zihinsel yetersizlik. 6. ÜNİTE (1).pptx
6 İşitme yetersizliği ve Görme yetersizliği. görmeyetersizliği.pdf
7. ÜNİTE (1).pptx
7 Öğrenme güçlükleri. öğrenme güçlüğü.docx
8 Erken çocukluk özel eğitimi. erken çocukluk.pptx
9 Duygusal ve davranışsal bozukluklar.
10 Arasınav
11 Otizm spektrum bozukluğu ve İletişim bozuklukları
12 Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler.
13 Fiziksel yetersizlikler
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166925 Özel eğitimin tanımını yapabilme ve temel ilkelerini bilme.
2 1169694 Özel eğitime muhtaç çocukları tanılama becerisi geliştirebilme.
3 1177331 Değişik türdeki engelleri tanıyabilme ve bunlara yönelik eğitim öğretim etkinlikleri geliştirebilme.
4 1182775 Ülkemizdeki özel eğitim kurum ve kuruluşlarını tanıyabilme.
5 1177769 Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik etkinlikler tasarlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 3 4 2 3 2 1 4 2 3 1 2 1 1 2 1
2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1
4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 2 1
5 4 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek