Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR213 Seçmeli I (Özel Eğitim) 927003 2 3 4

Dersin Amacı

rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilerinin özel eğitim alanında ön bilgi edinmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Barut

Ön Koşul Dersleri

ön koşul ders yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özel Gereksinimli Çocuklar ve ÖZEL EĞİTİM-Prof.Dr. Necate BAYKOÇ-Eğiten Kitap Yayınları Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim- İbrahim H. Diken- Pegem Akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

staj yoktur.

Dersin İçeriği

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 9 9
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 9 9
23 Proje Sunma 1 8 8
29 Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 1 14 14
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerle tanışma, Dersin tanıtımı ve giriş
2 Özel eğitimle ilgili temel kavramlar ve özel eğitimle ilgili genel süreç (tanılama, değerlendirme, yerleştirme)
3 Özel eğitimde görev alan personelin rol ve sorumlulukları
4 Özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve getirileri ve Türkiye’de özel eğitimle ilgili örgütlenme yapısı
5 Zihin yetersizliği olan çocuklar ve özellikleri
6 Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve özellikleri
7 İşitme yetersizliği olan çocuklar ve özellikleri
8 Görme yetersizliği olan çocuklar ve özellikleri
9 Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve özellikleri
10 Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar ve özellikleri
11 Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar ve özellikleri
12 Üstün zekalı olan çocuklar ve özellikleri
13 Genel tekrar
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289572 Özel eğitim kavramını betimler. .
2 1289573 Özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere ilişkin rol ve sorumluluklarını betimler.
3 1289574 Eğitimcilerin özel gereksinimli öğrencilerin ailelerine ilişkin rol ve sorumluluklarını betimler.
4 1289575 Dünyada özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeleri ve özelliklerini betimler.
5 1289576 Tanı ölçütlerini dikkate alarak otizm spektrum bozukluğunu tanımlar.
6 1289577 İşitme yetersizliğinin tanılama sürecini ve sınıflandırılmasıyla ilgili yaklaşımları tartışır.
7 1289578 Görme yetersizliği olan çocuklar için uygun eğitsel düzenlemeleri ve özelliklerini betimler.
8 1289579 Öğrenme güçlüğü olan çocukların yaygınlık oranlarını betimler.
9 1289580 Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar için eğitim ve sağaltım sürecini betimler.
10 1289581 Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar için uygun eğitsel düzenlemeleri ve özelliklerini betimler.
11 1289582 Üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim stratejilerini ve eğitim programlarının niteliklerini betimler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.