Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR304 Psikolojik Danışma Kuramları 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Psikolojik danışma kuramlarının; a. İnsan görüşü b. Psikopatoloji görüşü c. Kullanılan psikolojik danışma teknikleri d. Psikolojik sorunlar karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını seçerek uygulayabilme, Konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Esat ŞANLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaynaklar 1. Psikanaliz ve Sonrası. Engin Geçtan. Remzi Kitabevi. 2. Varoluş ve Psikiyatri. Engin Geçtan, Remzi Kitabevi. 3. Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi. William Glasser. Çev: Müge İzmirli, Hayat Yayınları. 4. Gestalt Terapisi İçimizdeki Çocuk-I. Perls., Hefferline., Goodman., Çev: Nevzat Erkmen. Söz Yayınları. İstanbul. 5. Gestalt Terapisi İçimizdeki Çocuk-II. Fritz S. Perls., Ralph Hefferline., Paul Goodman., Çev: Nevzat Erkmen. Söz Yayınları. İstanbul. 6. Gestalt Terapi. Füsun Akkoyun, Nobel Yayınevi. 7. Kazanmak İçin Doğarız. James & Jongevard. Çev: Tülin Şenruh, İnkilap Yayınevi, İstanbul. 8. Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Nilüfer Voltan-Acar. Babil Yayınevi. 9. Transaksiyonel Analize Giriş. Füsun Akkoyun. 72 TDFO Ltd.Şti. Ankara. 10. Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ed: Işık Savaşır, Gonca Boyacıoğlu, Elif Kabakçı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 11. Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Ötesi. Judith S. Beck. Çev: Nesrin Hisli Şahin. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 12. Bilişsel Terapi ve Uygulamaları. Robert L. Leahy. Çev: Hasan Hacak, Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı. Litera Yayıncılık. İstanbul. 13. Psikanaliz ve Psikoterapi. M. Orhan Öztürk.Sevinç Matbaası. Ankara. 14. Varoluşçu Psikoterapi. Irvin Yalom. Kabalcı Yayınevi. 15. İnsanın Anlam Arayışı. Victor E. Frankl. Öteki Yayınevi. 16. Duyulmayan Anlam Çığlığı. Victor E. Frankl. Öteki Yayınevi. 17. Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi İlkeleri. (RET). Ertuğrul Köroğlu. HYB Yayıncılık, Ankara. 18. Bütünleşmek ve Büyümek. Gestalt Terapi. Ceylan Daş. HYB Yayıncılık, Ankara. 19. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. T. Fikret Karahan, Mehmet E. Sardoğan, Deniz Kültür Yayınları/Samsun 20. Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Gerald Corey, Mentis Yayınları. 21. Bilişsel Terapi. Temel İlkeler ve Uygulama. M.Hakan Türkçapar. HYB Yayıncılık. 22. Rüyaların Yorumu, I-II. Sigmund Freud. Öteki Yayınevi. 23. Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri. İsmail Ersevim. Assos Yayınları, İstanbul. 24. Psikanaliz Nedir? Ian Craib. Çev: Ali Kılıçoğlu. Say Yayınları, İstanbul. 25. Cinsellik Üzerine. Sigmund Freud. Çev: Emre Kapkın. Payel Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Psikolojik danışma kuramlarının psikopatoloji görüşlerini öğrenebilme ve psikolojik danışma tekniklerini etkili biçimde kullanabilme. 2. Bir psikolojik sorun karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını; (teknikler ve psikopatoloji yaklaşımı açısından) seçerek etkili biçimde uygulayabilme. 3. Bireysel ve grup terapilerinde en uygun psikolojik danışma kuramını uygulayabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikanaliz ve psikanalitik yönelimli psikoterapiler Kişilik Gelişimi ve Psikanaliz.pptx
2 Psikanaliz ve psikanalitik yönelimli psikoterapiler Kişilik Gelişimi ve Psikanaliz.pptx
3 Davranışçı terapi DAVRANIŞÇI TERAPİ.pptx
4 Davranışçı terapi DAVRANIŞÇI TERAPİ.pptx
5 Birey merkezli terapi Carl Rogers (Birey Merkezli Yaklaşım;).pptx
6 Varoluşçu terapi VAROLUŞÇU TERAPİ.pptx
7 Gestalt terapi GESTALT TERAPİ.pptx
8 Gerçeklik terapisi gerçeklik pdf.pdf
9 Arasınav
10 Bilişsel terapi bİLİŞSEL dAVRANIŞÇI tERAPİ.ppt
11 Bilişsel terapi
12 Bilişsel terapi
13 Rasyonel emotif terapi akilci_duygusal güncel.ppt
14 Psikolojik sorunlar karşısında Eklektik Yaklaşım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54509 1169198 Psikolojik danışma kuramlarının psikopatoloji görüşlerini öğrenebilme ve psikolojik danışma tekniklerini etkili biçimde kullanabilme.
54510 1170748 Bir psikolojik sorun karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını; (teknikler ve psikopatoloji yaklaşımı açısından) seçerek etkili biçimde uygulayabilme.
54511 1179438 Bireysel ve grup terapilerinde en uygun psikolojik danışma kuramını uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
54509 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54510 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54511 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek