Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR306 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 927001 3 6 6

Dersin Amacı

1. Bireysel psikolojik danışma sürecini planlayabilme ve başlatabilme becerisini kazandırabilme 2. Bireysel psikolojik danışma sürecini sürdürebilme ve sonlandırabilme becerisini kazandırabilme 3. Bireysel psikolojik danışma sürecinde, temel psikolojik danışma tekniklerini başarılı bir şekilde uygulayabilme becerisini kazandırabilme 4. Bireysel psikolojik danışma sürecinde karşılaşılan duygusal sorunlara yönelik yardım verebilme becerisini kazandırabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Psikolojik Yardım İlişkileri. Hasan Tan, Milli Eğitim Yayınevi. 2. Terapötik İletişim. Nilüfer Voltan-Acar, U S-A Yayıncılık. 3. Psikolojik Danışmaya Giriş. Gerard Egan, Çev: Akkoyun, F. ve diğerleri, Form Ofset. 4. Yardım Becerileri Temel Eğitim Programı. Steven J. Danish, Anthony R. D’Augelli, Allen L. Hauer. Çev: Akkoyun, F., Form Ofset, Ankara. 5. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. T. Fikret Karahan, Mehmet E. Sardoğan, Deniz Kültür. 6. İletişim Çatışmaları ve Empati. Üstün Dökmen, Sistem Yayıncılık. 7. Irvin D. Yalom: a. Bağışlanan Terapi b. Aşkın Celladı c. Annem ve Hayatın Anlamı d. Hergün Biraz Daha Yakın e. Divan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 4 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 3 10 30
36 Rapor 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bireysel psikolojik danışma sürecinde fiziksel koşullar Bireysel psikolojik danışma sürecinde fiziksel koşullar ve oturumların düzenlenmes.docx
2 Bireysel psikolojik danışma sürecinde kullanılan teknikler terapotik-beceriler-ve-kosullar-.pdf
3 Psikolojik danışmada yedme tekniklerinin incelenmesi ve uygulama Psikolojik danışmada strateji belirleme ve müdahale yöntemlerini oluşturabilme.pdf
4 Psikolojik danışmada yedme tekniklerinin incelenmesi ve uygulama Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Güç Olarak.pdf
5 psikolojik danışma süreci Psikolojik danışma süreci.doc
6 psikolojik danışma sürecinde strateji Bireysel psikolojik danışma sürecinde kullanılan yedme teknikleri, terapötik beceriler ve terapötik koşullar..pdf
7 Öngörüşme ve danışma oturumunu başlatabilme Öngörüşme ve ilk oturumda danışanın duygusal sorunu hakkında değerlendirme yapabilme ve formülasyon oluşturabilme.pdf
8 Öğrenciler tarafından psikolojik danışma uygulamasının başlatılması amacıyla danışan seçme, öngörüşme yapabilme ve ilk oturuma başlatabilme. Öğrenciler tarafından psikolojik danışma uygulamasının başlatılması amacıyla danışan seçme.docx
9 Ara Sınav Ara Sınav.docx
10 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme.docx
11 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme.docx
12 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme.docx
13 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme.docx
14 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1152445 psikolojik danışma sürecinin aşamalarını yaşantısal olarak kavrayabilme
2 1153635 Psikolojik danışma sürecini etkili olarak kullanabilme
3 1165707 Psikolojik danışma becerilerini psikolojik danışma sürecinde etklili olarak kullanabilme
4 1159911 Danışanla etkili psikolojik danışma ilişkiis kurabilme
5 1148105 Danışanla birlikte amaç belirleme
6 1161838 Psikolojik danışma uygulamasında mesleki etik ilke ve kurallara uygun davranabilme
7 1158260 Psikolojik danışma sürecini etkili olarak sonlandırabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4