Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ101 Temel Tasarım-I 927001 1 1 9

Dersin Amacı

Bu ders ile plastik sanatların görsel etki elemanlarını (nokta-benek, çizgi, doku,form-şekil, ton, leke, açık-koyu, ışık –gölge, perspektif) ve İlkelerini (ritm- hareket, vurgu, denge, kontrast-zıtlık, birlik-bütünlük, çeşitlilik, benzerlik, yakınlık- uzaklık, saydamlık ) iki, üç boyutlu uygulama çalışmalarında etkili kullanabilmeyi ve disipline edilebilecek davranışları amaçlar. Etik kurallar kapsamında; öğrencilerin alternatif uygulamalar için kavramsal fikirlerin keşfedilmesi ve farklı stratejileri geliştirebilmek amacıyla diğer disiplinlerden de esinlenilmesi sağlanır. Ayrıca Porfolyo oluşturmaları konusunda çalışmalar yapılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör Murat Ağçiçek

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Desing and form “ Tme Basic Course At The Bauhaus” Jhannes İtten 1975 ISBN-13 : 9780471289302 2-Principles Of Color Design Wucıus Womg 1993 ISBN-13 : 978 0471285526 3-Circle “İnternational Survey Of Constructive Art” J C Martin , Ben Nicholson N Gabo Faber and Faber Limited/London 4-Grafikte Temel Tasarim Hatice Aslan Odabaşı Yorum Sanat Yayınları 5-Sanat Eğitimi, Kayıhan Keskinok Sanat yapım yayıncılık 6-Temel Sanat Eğitimi Nevide Gökaydin MEB 7-Aynan Gerçeği “Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaştırma” Gülseren Südor Cumhuriyet Kitapları 8-Hidayet Telli Üç Boyutlu İşler MEB 9-H. Yakup Öztuna Görsel İletişimde Temel Tasarım ‘GrafikTasarım Dergisi’ 10-Basic Desing “ The Dynamics of Visual Form” Maurice de Sausmarez A and C Block / London 11)Ali Seylan Temel Tasarım M- Kitap Dağdelen Basım Yay. ltd. Şti. 2005 12) Ahmet Özöl Sanat eğitimi ve Tasarımda Temel İlkeler Pastel Yay. 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Plastik sanatların temel ilkeleri doğrultusunda, görsel etki elemanlarını inceler. Uygulama çalışmalarında doğal, yapay nesneleri etüt eder, açık- koyu ,ısık- gölge tekniklerini kulanır. Konusunda yorum, deforme ve stilize etme gibi bireysel yaklaşımları, somut ,soyut , geometrik kompozisyonlarda, farklı teknik ve malzemelerden yararlanır. Açık - koyu - orta ton leke değerlerini, değişik uygulama yöntem ve teknik, malzeme, araç - gereç ile çalışır .Nesnelerin sahip oldukları dış ve iç dokuları araştırır ,Tasarımlarında kullanır. Kompozisyon içinde; form-biçim, hacim vb. gibi unsurların varlığı, çizginin dışında espas kavramına da bağlıdır. Uzay boşluğu, derinlik, aralık- mesafe, mekan, atmosfer, perspektif gibi birçok olguyu işaret edebilen espas, ( çizgi gibi ) kompozisyonunu meydana getiren ve belirleyen temel unsurları bilir. Farklı araç- gereç, ve malzemeleri kullanarak üç boyutlu biçimlendirme çalışmalarını da yapabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 8 112
6 Uygulama/Pratik 10 4 40
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Tasarim-I dersinin hedefleri ve dönem çalışma programının açıklanması, malzeme, kitap tanıtımıPlastik sanatların görsel etki elemanlar›n›n ve ilkelerinin incelenmesi
2 Plastik sanatlarda görsel etki elemanları ve ilkelerinin incelenmesi.
3 Işık –gölge ve açık – koyu kavramlarının incelenmesi. Evrensel ışık ve tek kaynaktan gelen ışığın cisimler üzerinde bırakmış olduğu etkinin, doğal, yapay nesne etütleri ile araştırılması.Sanat tarihinden örnekler incelenmesi.
4 Geometrik biçimlerin yüzeylerindeki leke, açık- koyu, ışık gölge etkilerinin araştırılması.Perspektif bilgisi. Geometrik biçimlerden oluşan modellerden uygulama
5 Doğal ve yapay nesne etülerinden hareketle nesnelerin deforme edilmesi ve geometrik planlara dönüştürülmesi. Donüştürülen nesnelerle, diğer geometrik biçimlerden yararlanarak soyut kompozisyonlarda biraraya getirilir. Uygulamalarda ışık- gölge, açık – koyu leke değerlerinden yararlanır.
6 Uygulama çalışmasına devam edilir.
7 Nokta, benek çalışmaları Nesnelerden ve soyut biçimlerden yararlanarak çalışır
8 Nokta benek çalışması uygulama
9 Çizgi ,çizgi çeşitleri, çizgi değerleri.( Farklı teknik malzeme, araç ve gereçlerin çizgi çeşitlemeleri, yorum kompozisyonlarında kullanabilir.)
10 Ara sınav 1
11 Ton (değer) çubuğu uygulaması, Uygulama ( Nesnelerin,tek kaynaktan gelen ışık altında etüdü)
12 Lavi , lavi uygulamaları
13 Doğal, yapay ve artık malzemelerden faydalanılarak üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları
14 final sınavı 1
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111246 Plastik sanatlarınn görsel etki elemanlarının tasarımın bir aracı oldugunu bilir ,onları etkili bir şekilde kullanarak somut yada soyut tasarımlara dönüştürebilir
2 1111247 Çeşitli doğal yada insan yapısı nesneleri etüt eder, biçimi bozar,yeniden kurgulayabilir ve tasarımlarının bir parçası haline getirebilir
3 1111248 Görsel etki elemanlarını kullanarak hacim etkili biçimler elde edebilir.
4 1111249 Plastik sanatların görsel etki elemanlarını ve ilkelerini bilir ve tanımlayabilir.
5 1111250 Açık - orta - koyu ton değerlerini bilir ve onları etkili bir şekilde kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 3 4
2 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 3 3
3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4
4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 3 3
5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek