Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Eğitimin çeşitli temellerini kavrayabilme ve öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yok

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altuntaş, S.,Yılmaz, N.,Gül,i. ve diğ (2010).(ed.Z.Cofoğlu,)Eğitim Bilimine Giriş, (2. baskı)Grafiker Yayıncılık:Ankara Özdemir, S ve Yalın, H.İ.(1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (2. baskı),Nobel Yayın ve Dağıtım Erden, M.(2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş:İstanbul, Alkım Yayınları Büyükkaragöz ve diğ:(1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Konya Mikro Basım Yayım ve Dağıtım Başaran, İ,E (1978). Eğitim Bilimine Giriş, (1. Baskı):Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

eğitim bilimi genel kavramlar, eğitimin felsefi ve psikolojik temelleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 14 1 14
2 Final Sınavı 14 2 28
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Eğitimin Tarihsel Temelleri
3 Eğitimin Felsefi Temelleri
4 Eğitimin Sosyal Temelleri
5 Eğitimin ekonomik Temelleri
6 Eğitimin Hukuksal Temelleri
7 Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Özellikleri
8 Eğitimin Ekonomik Temelleri
9 eğitimin Politik Temelleri
10 ara sınav
11 Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri
12 Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri
13 Öğretmenlik Mesleği
14 21. Yüzyılda eğitim Biliminde Yönelimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81903 1171699 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi hakkında bilgi sahibi olur
81904 1184617 Eğitimde Türkiye ve Dünyadaki uygulamaları karşılaştırır
81905 1186648 Eğitimde yapılmış belli başlı araştırmalar hakkında bilgi sahibidir.
81906 1187360 Eğitimde yapılmış belli başlı araştırmalar hakkında bilgi sahibidir.
81907 1190113 Eğitimin çeşitli temellerinin işlevlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
81903
81904
81905
81906
81907
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek