Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ103 Desen-I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders ile sanatsal desen uygulamaları doğrultusunda, kavramsal ve biçimsel olarak nesneleri çözümlemede karşılaştığı problemleri lisans düzeyinde çözme bilgi ve tutumun kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil Türker, Öğr. Gör. Murat Ağçiçek, Dr. Öğr.Gör. Mahir Yerlikaya, Öğr. Gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Agreat Heritape, Resaissance ve Barogue, Drawings from [2]Pierre Paul Prud'hon , The language of the Body, Drawing bu Pierre Paul Prud'hon [3]Sarah Simblet, Anatomy For The Artist, Penguin Company, London, 2001 [4]John Rayness , Figure Drawing and Anatomy for the Artist, Bounty Books, London, 2005 [5]Kayıhan Keskinok, Sanat Eğitimi, Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, 2001 [6]Editör; Barış Tut, Çizgi ve Eller; Osman Hamdi Bey'den Günümüze Türk Resminde Desen, YKY, 2001 [7]Rembrandt, Goya, Kathe Kollwitz, Picasso, Michelangello gibi sanaçıların desen kitapları. [8]Jose M. Parramon, İnsan Figürü ve Çizimi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2002 [9]Serap Etike, Kız teknik liseler için Desen, MEB Yayınları, Ankara, 2001 [10]Hasan Pekmezci, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi için Desen, MEB Yayınları, Ankara, 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Antik heykellerden ve nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmaları yapılması. Mekan içinde birden fazla nesnelerle kompozisyon oluşturması. Ustalardan kopye, portre etüdlerine yer verilir. Çalışmalarda karakalemin olanakları ile nesneleri doğru görmeleri, nesne mekan ilişkilerini kavramaya yönelik komposizyon uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Desen ile ilgili temel bilgiler, kullanılacak malzemeler, kaynakların tanıtılması ramazan---Desen Çizim Yöntemlerinde özet (1) (1).docx
2 Cansız modelden (tors, büst, v.b) oran orantı bilgisi ve uygulaması, çizgisel https://www.youtube.com/watch?v=kz30I0o0ILw
https://www.youtube.com/watch?v=qQy3Bm5SCkQ
3 Cansız modelden (tors, büst, v.b) oran orantı bilgisi ve uygulaması, çizgisel https://www.youtube.com/watch?v=qQy3Bm5SCkQ
4 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi ve uygulaması, çizgi değerleriyle hacmi oluşturmak https://www.youtube.com/watch?v=OezMavBqWXc
https://www.youtube.com/watch?v=bKKff0TXJR0
5 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi ve uygulaması, çizgi değerleriyle hacmi oluşturmak https://www.youtube.com/watch?v=OezMavBqWXc
https://www.youtube.com/watch?v=bKKff0TXJR0
6 Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması, çizgi değerleriyle hacmi oluşturmak https://www.youtube.com/watch?v=zaKQA9-mx9I
7 Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması, çizgi değerleriyle hacmi oluşturmak https://www.youtube.com/watch?v=zaKQA9-mx9I
https://www.youtube.com/watch?v=Ib0xSwPlUI0
8 Cansız modelden (tors, büst, v.b) uygulaması, çizgi değerleriyle hacmi oluşturmak https://www.youtube.com/watch?v=zaKQA9-mx9I
https://www.youtube.com/watch?v=kRy5SQqQ9PM
9 Işık gölge bilgisi, çizgi değerleriyle mekan içinde cansız model (tors, büst, v.b) uygulaması https://www.youtube.com/watch?v=Ib0xSwPlUI0
https://www.youtube.com/watch?v=xJEmkz6DhKs
10 Ara Sınav
11 Işık gölge bilgisi, çizgi değerleriyle mekan içinde cansız model (tors, büst, v.b) uygulaması https://www.youtube.com/watch?v=xJEmkz6DhKs
12 Işık gölge bilgisi, farklı kumaş türleri üzerine çalışmak https://www.youtube.com/watch?v=g5Mdbo-yu4U
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-h0ugued8
13 Nesne mekan bilgisi, cansız modelden (tors, büst, v.b)
14 Nesne mekan bilgisi, cansız modelden (tors, büst, v.b)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132076 Çizgi çeşitlerini ve değerlerini tanır, hacmi kavrar
2 1120807 Desen’in temel ilkelerini bilir.
3 1130983 Desen teknikleri ile ilgili genel bir bilgiye sahip olur.
4 1169688 Çizgi olanakları ile nesneyi doğru görmeyi bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek