Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ104 Desen-II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders ile sanatsal desen uygulamaları doğrultusunda, kavramsal ve biçimsel olarak nesneleri çözümlemede karşılaştığı problemleri lisans düzeyinde çözme bilgi ve tutumun kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.dr. Ibrahım H.turker, Öğr. Gör. Murat Ağçiçek, Öğr. Gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Agreat Heritape, Resaissance ve Barogue, Drawings from [2] Pierre Paul Prud'hon , The language of the Body, Drawing bu Pierre Paul Prud'hon 1996 New York [3] Sarah Simblet, Anatomy For The Artist, Penguin Company, London, 2001 [4] John Rayness , Figure Drawing and Anatomy for the Artist, Bounty Books, London, 2005 [5] Kayıhan Keskinok, Sanat Eğitimi, Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, 2001 [6] Editör; Barış Tut, Çizgi ve Eller; Osman Hamdi Bey'den Günümüze Türk Resminde Desen, YKY, 2001 [7] Rembrandt, Goya, Kathe Kollwitz, Picasso, Michelangello gibi sanaçıların desen kitapları. [8] Jose M. Parramon, İnsan Figürü ve Çizimi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2002 [9] Serap Etike, Kız teknik liseler için Desen, MEB Yayınları, Ankara, 2001 [10] Hasan Pekmezci, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi için Desen, MEB Yayınları, Ankara,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Canlı model ve nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmalarında üsluplaşma, yorum katma, deforme etme gibi bireysel yaklaşımların gelişmesine olanak verilir. Mekan içinde tekli, ikili figür düzenlemelerine, ustalardan kopye, portre etüdlerine yer verilir. Çalışmalar da farklı desen araçlarından (karakalem, füzen, pastel, çini mürekkebi, yağlı boya) yararlanırlır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 12 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 14 6 84
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Desende "Geometrik Kurgu" canlı modelden desen etüdü. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar. ramazan---Desen Çizim Yöntemlerinde özet (1) (1).docx
2 Desen Oranının anlatımı, bütün parça ilişkisi, canlı modelden desen çalışması. https://www.youtube.com/watch?v=TtfYb5zS2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=_eWwzUGQqs0
https://www.youtube.com/watch?v=6-U41n1678I
https://www.youtube.com/watch?v=FupeKX4NQsQ
3 Desende ritm ve hareket - denge anlatımı canlı modelden desen çalışması. https://www.youtube.com/watch?v=M3QzApLXI4I
https://www.youtube.com/watch?v=74HR59yFZ7Y
4 Desende ritm ve hareket -denge anlatımı canlı modelden desen çalışması. https://www.youtube.com/watch?v=M3QzApLXI4I
5 Figürde anatomik, yapı canlı modelden desen çalışması. https://www.youtube.com/watch?v=M3QzApLXI4I
6 Canlı modelden ışık-gölge tekniklerinin uygulaması. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar. https://www.youtube.com/watch?v=BytLQcinCKY
https://www.youtube.com/watch?v=-dqGkHWC5IU
7 Canlı modelden ışık-gölge kömür füzen tekniği. https://www.youtube.com/watch?v=krLEOuE-v_E
8 Canlı model, tors ve mekan çalışması, ışık-gölge, füzen tekniği Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar. https://www.youtube.com/watch?v=FPbMNclBygg
9 Ara s›nav
10 Modelden portre ışık-gölge, füzen. https://www.youtube.com/watch?v=FPbMNclBygg
11 Canlı modelden kısa süreli lekesel çalışmalar, çini mürekkebi, lavi. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
12 Antik modelden etüt. Yağlı boya, koyu kahverengi.
13 Canlı model, ışık-gölge, yağlı boya, koyu kahverengi Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
14 Mekan içinde üç figürlü imgesel çalışma. Teknik serbest.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1143000 Geometrik kurguyu öğrenir
2 1146909 Formu görmeyi bilir
3 1129509 Çeşitli teknolojileri desende kullanabilir
4 1118406 klasik dönem ve çağdaş sanatçılardan kopya yapabilir
5 1151675 Hayali çalışabilir
6 1166693 Deseni diğer disiplinler ile ilgisini kurar
7 1167977 çeşitli çizim problemlerini çözebilir
8 1159831 desen üzerine düşünür, üretir sanat alanları ile ilişkisini kurar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek