Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ219 Yazı 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Yazının tarihsel gelişim sürecini kavratmak. İlk ve orta öğretimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda doğru ve kurallara uygun yazabilmeyi öğretmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

USLAY Yüksel Yazı Sanatı 1989 ÇEKİÇ Savaş Yazı Disiplini Ders Notları YADA Sait Yazı Sanatı Milli Eğitim Basımevi Ankara 1949 Öğretmenler Kitapları Yazı Öğretimi Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1964 ERDOĞAN Munis- Sevinç Matbaası Ankara 1966 Artut K,Demir H. Güzel Yazı Teknikleri, Anı Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazının tarihsel gelişim süreci ve grafik sanatlar içindeki önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atölyenin tanıtımı, çalışmalar hakkında bilgi,gerekli malzeme tanıtımı.
2 Latin alfabesinin tarihsel gelişimini bilebilme.
3 Yazıda kontrastlar konusunu öğrenebilme.
4 Harflerin çıkış formlarını kavrayabilme.
5 Harflerin ölçülendirilme sistemlerini bilebilme.
6 Dar ve geniş harflerin yapısını öğrenebilme ve uygulayabilme.
7 Yazıda espas kavramı konusunu bilebilme. Paragraf ve sütun espaslarını ayarlayabilme.
8 Yazıda espas kavramı konusunu bilebilme. Paragraf ve sütun espaslarını ayarlayabilme.
9 Ara sınav
10 Yazıda başlık ve ara başlıkların yerlerini ayarlayabilme.
11 Egyptian yazının anatomik yapısını bilebilme.
12 Gotik yazı nedir? Özellikleri nelerdir bilebilme.
13 Yazının grafik sanatlarda uygulama alanlarını bilebilme.
14 Uygulama çalışmalarının tamamlanması. Yarıyıl boyunca yapılan tüm uygulamaların topluca değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191497 Yazının gelişim süreci ile ilgili bilgi edinebilme.Görsel Sanatlar öğretmeni için yazının önemini öğrenebilme
2 1146193 Yazıda espas kurallarını uygulayabilme. Kaligrafi sanatını bilebilme.
3 1151925 Yazının tarihsel gelişim süreci ve grafik sanatlar içindeki önemi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek