Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAS207 Asa I (Seramik-I) 927003 2 3 7

Dersin Amacı

Bu ders ile seramik sanatı ve sanat eğitiminde seramik tekniklerinin kullanımı konularında temel prensipler ele alınır. Seramik çamuru ve serbest biçimlendirme yöntemleri konusunda temel uygulamalar yapılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt.gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Andrew Martin, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting (Lark Ceramics) [2] Anthony Quinn, The Ceramics Design Course: Principals, Practices, Techniques [3] C. SPEIGHT, J. TOKI, “Hands in Clay, An Introduction To Ceramics”, USA, Mayfield Publishing Company, 1989 [4] Emmanuel Cooper, “Seramik ve Çömlekçilik” Remzi Kitabevi (Çev. Ömür Bakırer), 1978 [5] Kırışoğlu, Sanatta Eğitim, Görmek, Öğrenmek, Yaratmak, Pegem Yayıncılık [6] Ceramics Technical, Mayfield Publishing, Avustralya [7] Seramik Türkiye Dergisi, Türk Seramik Federasyonu Yayını, İstanbul [8] Seramik hammaddeleri ve yardımcı gereçler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
15 Gösterme 12 1 12
22 Proje Hazırlama 6 1 6
23 Proje Sunma 6 1 6
49 Performans 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramiğin tanımlanması. Tarihçesinin özetlenmesi. Geleneksel ve çağdaş seramik üretimlerin görsel örnekler üzerinden incelenmesi. Sanat eğitiminde kilin yeri ve önemi hakkında literatürün listelenmesi.
2 Seramik çamurunun plastik niteliklerinin araştırılması, çalışılabilir seramik çamuru hazırlama uygulamaları, yardımcı gereçlerin belirlenmesi
3 Temel biçimlendirme tekniklerinin tanımlanması, deney uygulamalarının yapılması, hazır örneklerin incelenmesi.
4 Seramik üretiminde kullanılan hammaddelerin ve gereçlerin listelenmesi, seramik çamur türlerinin incelenmesi, plastik niteliklerinin açıklanması
5 Rölyef çalışmalarına uygun tasarımların belirlenmesi, plaka hazırlama işlemleri
6 Rölyef çalışmaları
7 Rölyef çalışmaları
8 Rölyef çalışmalarının tamamlanması ve kurutma işlemleri
9 Seramik ürünün tarihçesi, teknik özellikleri, çağdaş sanatta yeri, seramik sanatçıları ve sanat eğitimiyle ilişkisine yönelik sunumların aktarılması
10 Ara sınav
11 Fitil ile inşa yönteminin gösterilmesi, maket uygulamalarının yapılması
12 Fitil ile biçimlendirmeye uygun geometrik yapıların inşası.
13 Kurutma ve pişirim işlemlerinin yapılması
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40748 1170240 Seramik sanatının tarihi geçmişini ve günümüzdeki kullanım alanlarını tanımlayabilir.
40755 1173278 Temel seramik biçimlendirme prensiplerine yönelik tasarım geliştirebilir.
40757 1129734 Temel seramik biçimlendirme yöntemleriyle tasarımını yaptığı biçimi üretebilir.
40759 1126555 Seramik çamurunun biçimlendirme esaslarını ve pişirim işlemlerini açıklayabilir..

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
40748 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4
40755 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 4
40757 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4
40759 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek