Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ220 Çocuğun Sanatsal Gelişimi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin, çocuk resmine ilişkin görüşleri, çocuğun grafiksel gelişim evrelerini, çocuk resminin özelliklerini, çocuğun resim etkinliği karşısında ana-baba ve okulun rolünün ne olması gerektiğini ve zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerine göre çocuk resimlerinin nasıl değerlendirilebileceğini kavramaları amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Mahir Yerlikaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kırışoğlu, Olcay, Sanatta Eğitim, Pegem Yayıncılık. 2. Yavuzer, Haluk, Resimleriyle Çocuk. Remzi Kitapevi. 3. Khnemuyi, Zerrin, Çocuğun Görsel Eğitimi. Yapı Kredi Yayınları. 4. Orta Öğretimde Sanat Eğitimi, YÖK Yayınları. 5. San, İnci, Sanat Eğitimi. 6. Artut, Kazım, Sanat Eğitimi. 7. Yolcu, Enver, İlkokullarda Resim ve Yazı Öğretimi. 8. Keskinok, Kayıhan, Sanat Eğitimi. 9. Alakuş, Ali Osman ve Diğerleri, Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi, Pegem Akademi Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuğun görsel algı tipleri, karalama evresinden artistik ifade evresine kadar olan grafiksel gelişim sürecinin öğrenilmesi çok alanlı sanat eğitiminde kopya yöntemi, sanat ürünü analizi, çocuk resimlerinin analizi...

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 13
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Niçin çocuk resimleriyle ilgileniyoruz?
2 Bir iletişim aracı olarak resmin rolü.
3 Çocuk resmine ilişkin görüşler.
4 Çocuğun grafiksel gelişim evrelerine genel bir bakış. Grafiksel gelişim sürecinde hangi evrede ne tür çalışmalar yaptırılmalı.
5 Karalama, şema öncesi ve şematik dönem özellikleri.
6 Gerçekcilik dönemi, görünürde doğalcılık dönemi ve İnsan figürü çizimi özellikleri.
7 Çocuk resminde realizm, tekrar, simetri, orantı, içerik, tip, simgesellik ve espri özellikleri
8 Bir sanat ürününün çözümlenmesi.
9 Özgün çocuk resminin çözümlenmesi.
10 Ara sınav
11 Çocuğun resim etkinliği karşısında ana-baba ve okulun rolü.
12 Zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerine göre çocuk resimleri.
13 Lowenfeld’in grafiksel gelişim evre cetvelinin incelenmesi.
14 Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10479 1121928 Özgün çocuk resimlerini genel olarak analiz eder.
20639 1228706 Çocuğun grafiksel gelişim evrelerini bilir, eğitimin, sosyal çevresinin bu olguya etkisini bilir.
28451 1131491 Çocuk resminde özgün olmayan simge ve sembolleri bilir.
33148 1177593 Çocuk resimlerinin çocuğun eğitimindeki yerini ve önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
10479 3 3 5 4 4
20639 3 4 4 4 4
28451 4 4 4 4 4
33148 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek