Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

1) Öğrencileri, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması ve öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesi konuları kapsamında çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, yeri ve kullanımı, teknolojik donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanlamasının yapılması ve yürütülmesi, çeşitli öğretim araç ve gereçleri, öğretim materyallerinin ilişkin araştırmalar, ülkemizede ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu hakkında bilgilendirmek; 2) Öğrencilere, öğrenme-öğretme sonuçlarının kalıcılığı, etkililiği ve başka öğrenme sonuçlarıyla ilişkilendirilebilirliği açısından öğrenme sürecinin son derece önemli bir bileşeni ve öğrenme yaşantılarının komplementeri olarak öğretim materyali tasarlamanın a) eğitbilimsel açılardan, b) tasarım-çevre-insan öğelerinin etkileşimi açısından, c) bildirişim tasarımı, kronometrik, fizyolojik, grafik , ergonomik tasarım ilkeleri açısından, d) biliş, duyuş ve nesneye bağlı ppratik etkinlik açısından özne-nesne-biliş bağlamında kuramsal bilgi temellerini göstermek. 3) Böylelikle sağlanması öngörülen bilgi birikimine dayalı olarak her öğrenciye, belirlenmiş birer konuda, sürece ve ortama sokulacak her türlü bileşeni / uyaranı da kapsayacak şekilde öğrenme-öğretme süreci ve ortamı tasarlatıp grup huzurunda özgün bir sunum yaptırarak deneyim ve özgüven kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Selma Karaahmet Balcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Alkan, Cevat. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ, Atilla Kitabevi, Ankara 1995. [2] Alkan, Cevat. EĞİTİM ORTAMLARI, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları No: 85, Ankara 1979. [3] Arbib, Michael A. / Hanson, Allen R. ‘VISION, BRAIN AND COOPERATIVE COMPUTATION: AN OVERWIEW’, Arbib Hanson, The Mıt Press, Cambrıdge, Massachussets, ondon 1987. [4] Arnheim, Rudolf. VISUAL THINKING, Faber and Faber Ltd., London 1970. [5] Bacanlı, Hasan. DUYUŞSAL DAVRANIŞ EĞİTİMİ, Nobel Yayını Dağıtımı, Ankara 1999. [6] Barie, Ann Marie Seward. VISUAL INTELLIGANCE, State University of New York Press, New York 1997. [7] Cornforth, Maurice. BİLGİ TEORİSİ, Çev. H. Selman, Yorum Yay. İstanbıl 1993. [8] Halis, İsa. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002. [9] Küçükahmet, Leyla. ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Nobel Yayın Dağıtımı, Ankara 2001. [10] Yalın, Halil İbrahim. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME, Nobel Yayın Dağıtımı, Ankara 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar. Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, yeri ve kullanımı. Çeşitli öğretim materyalleri ( araç ve gereçleri ), Öğretim materyallerine ilişkin araştırmalar, ülkemizde ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanımı. Öğretim materyali. Materyal tasarlamanın bilgi temelleri. Bileşke fonksiyonu olarak öğrenme-öğretme denklemi. Öğrenme-öğretme-iletişim bağlamı. Öğrenme-öğretme süreçleri. Öğrenme-öğretme ortamları. Öğrenme-öğretme süreçlerinde sistem. Sistem analizi: ilkeler ve uygulama. Öğrenme-öğretme süreçleri tasarlama. Bilgilenme ve bilgi süreçleme. Özne-nesne-biliş bağlamı. Biliş, duyuş ve nesneye bağlı pratik etkinlik. Tasarlama olgusunun tasarım-çevre-insan ögelerinin etkileşimi açısından incelenmesi. Bildirişim tasarımı. Kronometrik, fizyolojik ve ergonomik tasarım ilkeleri. Grafik tasarım ilkeleri. Bu konularda bilgilenmeye dayalı olarak her öğrenci belirlenmiş birer konuda, sürece ve ortama sokulacak her türlü materyali ( bileşeni/uyaranı ) da kapsayacak şekilde öğrenme-öğretme süreci tasarlayıp grup huzurunda sunar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar. Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, yeri ve kullanımı. Çeşitli öğretim materyalleri ( araç ve gereçleri ). Öğretim materyallerine ilişkin araştırmalar. Ülkemizde ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanımı.
2 Öğretim materyali. Materyal tasarlamanın bilgi temelleri. Bileşke fonksiyonu olarak öğrenme-öğretme denklemi. Öğrenme-öğretme-iletişim bağlamı. Öğrenme-öğretme süreçleri. Öğrenme öğretme ortamları. Öğrenme-öğretme süreçlerinde sistem. Sistem analizi: ilkeler ve uygulama.
3 Öğrenme-öğretme süreçleri tasarlama. Bilgilenme ve bilgi süreçleme. Özne-nesne-biliş bağlamı. Biliş, duyuş ve nesneye bağlı pratik etkinlik.
4 Tasarlama olgusunun tasarım-çevre-insan ögelerinin etkileşimi açısından incelenmesi. Bildirişim tasarımı. Kronometrik, fizyolojik, ergonomik ve grafik tasarım ilkeleri.
5 Bilme – Bilgi 5-1. Özellerin bilgisi: 5-1.1. Terimlerin bilgisi 5-1.2. Özel olguların bilgisi 5-1.3. Özellerle uğraşma yol ve araçların bilgisi 5-1.4. Alıcıların bilgisi 5-1.5. Eğilimlerin ve dizilerin bilgisi 5-1.6. Sınıflamaların ve kategorilerin bilgisi 5-1.7. Ölçütlerin bilgisi 5-1.8. Metodoloji bilgisi 5-2. Bir alandaki evrenseller ve soyutlamaların bilgisi: 5-2.1. Kurallar / İlkeler ve genellemelerin bilgisi 5-2.2. Kuram ve yapıların bilgisi
6 Zihinsel yetenekler ve beceriler 6-1. Kavrama 6-1.1. Çeviri / uyarlama 6-1.2. Yorumlama 6-1.3. Öteleme 6-2. Uygulama 6-3. Çözümleme (Analiz) 6-3.1. Öglerin analizi 6-3.2. İlişkilerin analizi 6-3.3. Örgütleme ilkelerinin analizi 6-4. Sentez 6-4.1. Özgün bir iletişim üretimi 6-4.2. Tasarım geliştirme veya yaratıcı çözüm üretimi 6-4.3. Bir soyut ilişkiler düzeni üretme 6-5. Değerlendirme: 6-5.1. İç kanıtlar açısından yargılama 6-5.2. Dış ölçütler açısından yargılama
7 Her öğrenciye öğrenme-öğretme sürecini bütün öğeleriyle birlikte tasarlayıp sunacağı birer konu verilmesi. Süreç tasarımı çalışmalarına başlanması. Sunum takviminin yapılması.
8 7. Haftada başlanan çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi ve izlenmesi.
9 Süreç tasarımı çalışmalarının sürdürülmesi ve izlenmesi.
10 Ara sınav
11 Süreç tasarımı çalışmalarının sürdürülmesi ve izlenmesi.
12 Çalışmaların grup önünde sunulması.
13 Çalışmaların grup önünde sunulması.
14 Çalışmaların grup önünde sunulması.
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165834 Öğretim teknolojisi ilgili kavramları, çeşitli öğtetim teknolojilerinin özelliklerini, yeri ve kullanımlarını, değişik öğretim materyallerini bilir.
2 1146594 Öğretim materyalleri tasarlamanın bilgi temelleri hakkında genel bir bilgiye sahip olur.
3 1153983 Tasarım-çevre-insan ögelerinin etkileşimi açısından tasarlama olgusunu açıklayabilir.
4 1165508 Bildirişim tasarımı, kronometrik tasarım, fizyolojik tasarımı, grafik tasarım, ergonomik tasarım ilkelerini bilir ve bunları bir öğretim materyali tasarımında kullanablir.
5 1166451 Bu birikimiyle alanında bir konuyu veya organik ilişki içinde bulunan bir dizi konuyu kapsayacak öğrenme-öğretme süreçleri tasarlayıp uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek