Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ202 Asa II (Resim-II) 927003 2 4 7

Dersin Amacı

Resim sanatının sanatsal ve estetik değerleri ile temel kavramlarının ve teknik bilgilerinin öğrencilere öğretilmesi amaçlanır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Gombrich, E, H, 1976, Sanatın Öyküsü, Yükselen Matbacılık, İstanbul [2] Adnan Turani „Dünya sanat Tarihi“ [3] Norbert Lynton. 1985, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul. [4] Sanat Dünyamız,Yapı Kredi yay. İstanbul [5] Rh Sanat DergisiYayını, İstanbul. [6] Gombrich, E, H, 1992,Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitabevi, İstanbul [7] Tunalı, İsmail. 1983, Felsefenin Işığında Modern resim, Remzi Kitabevi, İstanbul [8] Akbulut, durmuş. 2011, Resim Neyi Anlatır, Etik Yayınları, İstanbul [9] Roberts, Ian. 2007, Mastering Composition, FW. Publications. [10] Civardi, Giovanni. 2006, Drawing, Search Press, [11] Bammes, Gottfried. 2010, Life Drawing, Search Press, 12) Read H. Sanatın Anlamı, İş Bankası Yay. 1960 13) Farago F. Sanat, Doğubatı Yay. 2006 14) Berger J. Görme Biçimleri, Metis Yay. 1988 15) Lothe A. sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Katabevi, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim sanatının, bütün kavram ve tekniklerinin değerlendirmeye alınıp, uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 6 84
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anasanat atölye derslerinin amacı, işleyişi ve yöntemleri araç ve gereçleri üzerinde durulması.
2 Resim sanatında kullanılan ve değerlendirilen görsel sanat elemanlarının (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık-gölge, açık-koyu, mekan, boşluk-doluluk, plan espas gibi ) tanımı ve kullanımı.
3 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
4 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar..
5 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar..
6 Atölye ortamında canlı modelden kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
7 Atölye ortamında canlı modelden kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
8 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; iki veya üç renkle sınırlı, farklı malzemeler ile çalışmalar.
9 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; iki veya üç renkle sınırlı, farklı malzemeler ile çalışmalar.
10 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; iki veya üç renkle sınırlı, farklı malzemeler ile çalışmalar.
11 Atölye ortamında canlı modelden portre ve kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
12 Atölye ortamında canlı modelden portre ve kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar. Tuval hazırlama tekniği ve uygulaması.
13 Atölye ortamında kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar. Tuval hazırlama tekniği ve uygulaması.
14 Atölye ortamında kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar. Tuval hazırlama tekniği ve uygulaması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1145099 Nesneden hareketle biçime anlam kazandırarak sanatsal bir yapı kurabilir.
2 1147346 Resim sanatında bir düzenlemenin yapısında ne gibi özelliklerin bulunması gerektiğini bilir.
3 1149310 Görsel sanat değerlerini yerine göre uygulayarak, obje formundan bir güzel sanat formu oluşturmanın yöntemlerini bilir.
4 1175140 Varlıkları stilize ederek yeni, özgün değerler ortaya koyabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3
2 4 4 2
3 3 3 2
4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek