Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ331 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu derste, öğrenme-öğretme sürecinde sanat eğitimi alanında, anaokulundan ortaöğretime kadar öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarıp geliştirme yöntemlerinin Resim-İş Öğretmeni adayına öğretilebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Selma KARAAHMET BALCI

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]KIRIŞOĞLU, Olcay ve Mary STOKROCKİ. (1997). Ortaöğretim Sanat Eğitimi, YÖK/ Dünya Bankası MEGP, Ankara. [2]YAVUZER, Haluk. (2000). Resimleriyle Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul. [3]KESKİNOK, Kayıhan. (2001). Sanat Eğitimi Aşamalı Yöntemi, Sanat Yapım Yayıncılık, Ankara. [4]KIRIŞOĞLU, Olcay Tekin. (1991). Sanatta Eğitim; Görmek, Anlamak, Yaratmak, Demircioğlu Matbaacılık, Ankara. [5]TÜRKDOĞAN, Galip. (1981). Sanat Eğitiminin Yöntemleri, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. [6]ETİKE, Serap. (1995). Sanat Eğitimi Yazıları, İlke Yayınevi, 25-26, Ankara. [7]SAN, İnci. (1985). Sanat ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. [8]ERTÜRK, Selahattin. (1974). Eğitime Giriş, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Öğrencilere öğretilebilme yollarını araştırma ve geliştirme yeteneği kazandırmak, öğrenme-öğretme sürecinde sanat eğitimi alanında, anaokulundan ortaöğretime kadar öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarıp geliştirme yöntemlerinin Resim-İş Öğretmeni adayına öğretilebilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
23 Proje Sunma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı
2 Görsel sanatlar eğitiminin genel amaçları. Görsel sanatlar eğitimi nedir, niçin gereklidir? Genel eğitimde görsel sanatlar ve teknoloji eğitiminin yeri ve önemi. 2. hafta özel öğretim.pptx
3 Sanat eğitimindeki temel kavramlar ve bu kavramların sanat eğitimi eğitimiyle ilişkisi 3. hafta özel öğretim.pptx
4 Görsel Sanatlar Eğitiminin tarihçesi. 4. hafta özel öğretim.pptx
5 Sanatsal Düzenleme Öğeleri ve ilkeleri. 5. hafta özel öğretim.pptx
6 Sanat eğitiminde yaklaşımlar (davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı yaklaşım) 6. hafta özel öğretim.pptx
7 Disipline dayalı sanat eğitimi, (Disiplin Tabanlı-Çok Alanlı Sanat Eğitimi) 7. hafta özel öğretim.pptx
8 Yaratıcılık ve sanat eğitimi
9 Vize
10 Görsel sanatlar öğretiminde temel alanlar
11 Sanat eğitiminde çoklu zeka kuramı
12 Sanat eğitimi sorunları ve çözüm önerileri
13 İlköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programının incelenmesi
14 Öğrenci dosyalarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123193 Görsel sanatların özündeki temel kavramların sanat eğitimiyle ilişkisini açıklayabilecek.
2 1121468 Sanat eğitiminin kişiye kazandıracağı değerleri bilebilecek.
3 1121482 Türk Milli Eğitiminin amaçları ve sanat eğitiminin genel amaçlarını inceleyebilecek.
4 1139127 Sanat eğitimini etkileyen öğrenme yaklaşım ve kuramlarını analiz edebilecek
5 1122943 Estetik ve sanatsal bir konuda bireysel ya da grup halinde proje hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4
2 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 3 5
3 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3
4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek