Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ301 Asa III (Resim-III) 927003 3 5 7

Dersin Amacı

Sanat eğitimcisi adayının, hem sanatçı hem de eğitimci yönünü besleyen deneyimler kazandırarak; araştırma, düşünme ve uygulamadaki pratiklerine yeni birikimler katmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt. Gör. Murat Ağçiçek

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Gombrich, E, H, 1976, Sanatın Öyküsü, Yükselen Matbacılık, İstanbul 2) Adnan Turani „Dünya sanat Tarihi“ 3) Norbert Lynton. 1985, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul. 4) Sanat Dünyamız,Yapı Kredi yay. İstanbul 5) Rh Sanat DergisiYayını, İstanbul. 6) Gombrich, E, H, 1992,Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitabevi, İstanbul 7) Tunalı, İsmail. 1983, Felsefenin Işığında Modern resim, Remzi Kitabevi, İstanbul 8) Akbulut, durmuş. 2011, Resim Neyi Anlatır, Etik Yayınları, İstanbul 9) Roberts, Ian. 2007, Mastering Composition, FW. Publications. 10) Civardi, Giovanni. 2006, Drawing, Search Press, 11) Bammes, Gottfried. 2010, Life Drawing, Search Press, Peter Bürger, Avangard Kuramı, 2004, İletişim Yayınları 12) Marc Jimenez, Estetik Nedir, 2008, Doruk Yayınları 13) Malcom Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, 2002, Ütopya Yayınları 14) Biçimlerin Yaşamı, Henri Focillon, Janus Yayınları, 2015 15) Çağdaş Sanat Müzeleri, Pedro Lorente, Koç Üniversitesi Yayınları, 2011 16) Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton, Sanatın Temelleri. Karakalem Kitabevi. 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bölümlerde halihazırda Resim dersi programı, yoğun teorik anlatımları da içerecek şekilde altı dönem süresince verilir. Derste ilk dönemlerde temel resim bilgileri ve uygulamaları, son dönemlerde ise çağdaş ve özgün uygulamalara yönelik bireysel ve grup çalışmaları yaptırılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 6 84
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönemin ders içeriği,malzeme ,ders araç gereç,kaynak tanıtımı.
2 Doğaya ait bir görünümün lekesel ve çizgisel analizi. Özgün kompozisyon arayışları.
3 Görsel sanat elemanlarının gereklerine uygun kompozisyonların değerlendirilip seçilmesi ve renklendirilmesi.
4 Seçilen kompozisyonların yağlıboya tekniğinin gerekleri doğrultusunda renklendirilmesi. Kuramsal Proje;Her öğrenci seçtiği bir sanat akımını araştırarak , ilköğretim 1.kademe öğrencilerinin algılayabileceği düzeyde yalınlaştırdığı eğitim bir CD si hazırlar.Ara sınavda teslim edilir.
5 Seçilen kompozisyonların yağlıboya tekniğinin gerekleri doğrultusunda renklendirilmesine devam edilmesi. Sanatta kimlik ve özgünlük konusunun ustalardan örnek çalışmalar ışığında irdelenmesi.
6 İnsan figürlerinden oluşan kompozisyonlarda estetik yapının görsel elemanlarla kurulabilmesi ve renklendirilmesi.
7 Figür-fon ilişkisinde armonik etkiler. Bir önceki çalışmalara devam edilmesi.
8 Figür- fon ilişkisinde denge-leke-ritm düzeni. Aynı çalışmalara devam edilmesi.
9 Figürün yorumlanması ve deformasyon. Portre çalışması, tuval üzerine yağlıboya.
10 Ara sınav
11 Hazırlanan CD lerin sunulması ve tartışılması.
12 Figürün yorumlanması ve deformasyon. Portre çalışması, tuval üzerine yağlıboya çalışmalarına devam edilmesi.
13 Figür –portre soyutlama denemeleri, tuval üzerine yağlıboya çalışmalarına devam edilmesi.
14 Soyutlama denemeleri ve tuval üzerine yağlıboya çalışmalarına devam edilmesi..

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181034 Nesneden ve canlı modelden hareketle biçime anlam kazandırarak sanatsal bir yapı kurabilir.
2 1147399 Resimde plastik ve estetik değerleri bilinçli uygulayabilir
3 1153004 Yağlı boya tekniğiyle ilgili çeşitli çözümlemeler yapabilecek.
4 1154809 Akrilik boya tekniği ve Karışık Teknikleri Uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4
2 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4
4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek