Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ305 Asa III (Heykel-III) 927003 3 5 7

Dersin Amacı

Görme, biçimlendirme ve gözlem yeteneğini geliştirme. Uygulamaya dayalı üç boyutlu çalışmalar içinde plastik unsurları kavratmak ve bunları bir eğitimci olarak ilk ve ortaöğretim öğrencilerine aktarmak. Çağdaş sanata ilişkin projeler oluşturma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz Gültekin: Heykel Tekniği ve Modelaj; Gönül Aksoy: Biçimlendirme; Remzi Savaş: Modelaj; Peter Clough: Sculpturel Materials in the Classromm; John Plowman: The Manuel of Sculpture Techniques; Dorothy Arthur: Modelling in Clay; Henry Moore: A Monumantel Vision; Zühtü Müritoğlu: Resim, Heykel; Şadi Çalık – Mehmet Yılmaz: Heykel Sanatı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bünyesinde Heykel dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde bu ders halihazırda uygulanan programın içeriği yoğun teorik anlatımlarla desteklenmiş biçimiyle ve altı dönem süresince verilir. Modelaj, ahşap, metal, polyester ve döküm biçimlendirilmeleri ile inşalarını, alçak ve yüksek kabartmaları, figüratif ve soyut düzenlemeleri, bireysel ve grup çalışmaları ile projeleri kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 40 1
40 Proje Hazırlama 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 5 6 30
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
15 Gösterme 14 1 14
17 Alan Çalışması 6 6 36
23 Proje Sunma 5 3 15
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 5 6 30
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Figür modelin konstüriksiyon hazırlığı ve çamur yığma. https://www.youtube.com/watch?v=oJX-FHYv1FA
2 Canlı model üzerinde oranları birbiri ile kıyaslayarak düzenleme yapma.
3 Canlı model üzerinde oranları birbiri ile kıyaslayarak düzenleme yapma. https://www.youtube.com/watch?v=oJX-FHYv1FA
4 Düşey, yatay diyagonel hareketlerin saptaması ve uygulanışı.
5 Temel karakterlerin tespiti ve oluşturulması https://www.youtube.com/watch?v=oJX-FHYv1FA
6 Temel karakterlerin tespiti ve oluşturulması
7 Detay çalışmalarının sürmesi ve tamamlanması
8 Detay çalışmalarının sürmesi ve tamamlanması
9 Çalışmaların Tamamlanması https://www.youtube.com/watch?v=oJX-FHYv1FA
10 Ara sınav
11 Çalışmaların alçı malzeme ile negatif kalıp alınması
12 Pozitif figür dökümlerinin çıkarılması ve rötuşlanması
13 Patina teknikleri ve yöntemlerin uygulanması.
14 Çalışmaların sunumu ve değerlendirilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1182000 Figür ve figürün duruş biçimlerini yapabilecektir ve insan oranlarını bilecektir.
2 1186067 Figür kalıbı ve tekniklerini uygulayabilecektir.
3 1189947 Tasarım Yöntemleri ile üç boyutlu çalışmalar oluşturur. Kompozisyon için gerekli alanları bilir.
4 1159394 Tasarım ve eskiz çalışmalarıyla, yeni form arayışlarına gider.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4
3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek