Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ311 Asa III (Fotoğraf-III) 927003 3 5 7

Dersin Amacı

Bu ders ile teorik fotoğraf bilgisine ve analog fotoğraf uygulamaları yapabilme becerisine sahip olması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ata Yakup KAPTAN, Öğretim Görevlisi Tezcan BAHAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fotoğraf Ders Notları, Tezcan Bahar Bütün yönleriyle fotoğrafçılık,Aydemir Gökgöz TR-145 G-64 Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları Fotoğrafın İpuçları, Nadir Ede – Emre İkizler, Fotografevi Yayınları Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları Fotoğraf Notları, Jale N. Erzen, Say Yayıncılk Fotoğraf, Mary Price, Çev: Ayşenaz ve Kubilay Koş, Atrıntı Yayınları Fotoğrafta Kompozisyon, Tom Grill, Mark Scanlon, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi Fotoprafta Kompozisyon, Sabit Kalfagil, Fotografevi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotoğraf sanatının tarihçesi. fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, stüdyo fotoğrafçılığı ve fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri
2 Fotoğraf makinesi parçaları
3 Filmler ve pozlandırma
4 Fotoğrafta kompozisyon
5 Yardımcı elemanlar
6 Karanlık oda
7 Film ve kart banyosu
8 Karanlık oda uygulamaları
9 Karanlık oda uygulamaları
10 Ara Sınav
11 Konulu fotoğraf çekimi (uygulama-değerlendirme)
12 Konulu fotoğraf çekimi (uygulama)
13 Genel sınav öncesi ara tatil – Eksik uygulamaların tamamlanması
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1185593 Fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri ve parçaları, filmleri ve pozlandırmayı bilir, tanımlar.
2 1199432 Fotoğrafta kompozisyon ilke ve elemanları tanımlayabilir ve uygulayabilir.
3 1174082 Karanlık oda uygulamaları yapabilir.
4 1179779 Analog makine ile konulu fotoğraf çekimi yapabilir ve uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.