Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ315 Ssa III (Grafik Tasarım I) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Bu derste, grafik tasarım alan disiplini hakkında bilgi sahibi olunması, alana özgü bir görsel dil oluşturulması, giriş / hazırlık niteliği taşıyan uygulama çalışmalarıyla etkileşimi, kurumsal kimlik tasarımıyla ilgili birçok uygulamanın tanıtılması, tanımlanması ve tasarlanması, kitap kapağı tasarımının baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası süreçlerinin öğrenilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Selma Karaahmet Balcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Maden, Sait. Simgeler, Çekirdek Yayınları, İstanbul, 1990. [2] Uçar, Tevfik Fikret. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkilap Yayınları, İstanbul, 2004. [3] Becer, Emre. İletişim ve Grafik Tasarım, YKY, Ankara, 1997. [4] Sarıkavak, Namık Kemal. Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003. [5] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 1, Başkent Ünv. Yay., Ankara, 2004. [6] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 2 , başkent Ünv. Yay., Ankara, 2005. [7] Taşkıran, Hüseyin İtler. Yazı ve Mimari, YKY, İstanbul, 1997. [8] Seylan, Ali. Temel Tasarım, M-Kitap, Ankara, 2005. [9] Teker, Ulufer. Grafik Tasarım ve Reklam, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 2002. [10] Türk Grafik Tasarımcıları LOGO, Alternatif yayıncılık, İstanbul, 2006. [11] Türk Grafik Tasarımcıları 1, 2, 3, 4, 5, Alternatif Yayıncılık, İstanbul, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007. [12] Öztuna, Yakup. Görsel İletişimde Temel Tasarım, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 2007. [13] www.grafiktasarim.org [14] www.dexigner.com.tr [15] www.photoshopmagazin.com [16] www.aed.org.tr [17] www.etmk.org

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grafik alan disiplinine giriş niteliği taşıyan stilizasyon, piktogram, sembol ve amblem tasarımları, kurumsal kimlik tasarımıyla ilgili birçok uygulamanın tanınması ve onun reklam grafiği uygulamalarıyla desteklenerek sonuçlandırılması, kitap kapağı tasarımının teknik, işlevsel ve estetik nitelikleriyle tanınması ve uygulamalarla sorgulanarak sonuçlandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grafik Tasarım alanının tanıtılması
2 Amblem ve logo tasarımlarının tanıtılması
3 Amblem ve logo tasarımlarına devam edilmesi
4 Amblem ve logo tasarımlarının tamamlanması
5 Kurumsal kimlik tasarımlarının tanımlanması
6 Kurumsal kimlik tasarımı uygulamalarına başlanması
7 Kurumsal kimlik tasarımı uygulamalarına devam edilmesi
8 Kurumsal kimlik tasarımı uygulamalarına devam edilmesi
9 Kurumsal kimlik tasarımı uygulamalarının tamamlanması
10 Ara sınav
11 Kitap kapağı tasarımının tanıtılması
12 Kitap kapağı tasarımına başlanması
13 Kitap kapağı tasarımının tamamlanması
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147459 Grafik tasarımın alanını tanımlayabilir
2 1157994 Stilizasyonlar, piktogramlar, amblemler gibi sembol üretimlerini gerçekleştirebilir
3 1169256 Kurumsal kimlik kapsamında değerlendirilebilecek ürünlerle ilgili bilgilenebilir
4 1155086 Kitap kapağı tasarımına ilişkin süreçleri tanıtabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek