Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ325 Ssa III (Özgünbaskı I) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

İki Boyutlu sanatsal çalışmaları yüksek (tümsek) baskı tekniği ile çoğaltmak, özgün ve çağdaş eserler üretmek, sanat ve metod bilinci, imgelem gücü, buluş ve kompozisyon yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Tezcan Bahar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BRUNNER, Felix, Gravürün El Kitabı, Yeni Basım Matbaacılık, İstanbul – 2001 ATAR, Atilla, Başlangıcından Günümüze Taşbaskı, Anadolu Ünv. Yayınları; no: 846, Eskişehir – 1995 Birten Pele, Ağaç Baskı Sanatı, Mezuniyet Tezi, 1985. Bates Lowry, Sanatı Görmek , İş Bankası Yayınları. Başlangıcından Bugüne Türkiye’de Gravür, Karşı Sanat Yayınları 2001. ROSS, John, The Complete Printmaker, The Free Press, New York – 1990 Devlet Resim ve Heykel katalogları. Uluslararası bianel ve trianel katalogları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yüksek (Tümsek) baskı çalışmalarında Ağaç, Linol oyma çalışmalarını yaparak, form ( öz ve biçim ilişkisi ), siyah – beyaz ve renk dengesi’ne dikkat ederek çağdaş özgün eserler üretilir ve çoğaltılarak sergilenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özgün baskı resim nedir? Tarihcesi.
2 Siyah-Beyaz denge ve kompozisyon.
3 ‘Şablon Baskı’ tekniği, araç vegereçleri.
4 Projelerin kontrolü vedeğerlendirilmesi.
5 Baskı tekniği ve preste baskı yöntemi.
6 Baskı çalışmalarına devam.
7 Ağaç baskı tekniği, araç ve gereçler
8 Mumlu kağıt ile proje hazırlama.
9 Ağaçların temizlenmesi ve boyanması.
10 Ara Sınav - Çalışmaların paspartulanması ve segilenmesi.
11 Projelerin kontrolü ve ağaç yüzeye aktarılması.
12 Oyma bıçaklarının kullanılması.
13 Baskı işlemleri
14 Final Sınavı - Çalışmaların paspartulanması ve segilenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195214 Özgün Baskıresmin tanımını yapabilme.
2 1172042 Özgün Baskıresmin kısa tarihçesini açıklayabilme.
3 1194839 Özgün Baskıresim tekniklerini uygulayabilme.
4 1170061 Özgün Baskıresimde uygulanacak tekniğe göre farklı araç ve gereçleri kullanabilme.
5 1148672 Sanatsal temel bilgileri uygular, eserler verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3
3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3
4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 2
5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek