Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ302 Asa IV (Resim-IV) 927003 3 6 7

Dersin Amacı

Sanat eğitimcisi adayının, hem sanatçı hem de eğitimci yönünü besleyen deneyimler kazandırarak; araştırma, düşünme ve uygulamadaki pratiklerine yeni birikimler katmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Çağatay Karahan, Öğr. Gör. Murat AĞÇİÇEK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Gombrich, E, H, 1976, Sanatın Öyküsü, Yükselen Matbacılık, İstanbul 2) Adnan Turani „Dünya sanat Tarihi“ 3) Norbert Lynton. 1985, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul. 4) Sanat Dünyamız,Yapı Kredi yay. İstanbul 5) Rh Sanat DergisiYayını, İstanbul. 6) Gombrich, E, H, 1992,Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitabevi, İstanbul 7) Tunalı, İsmail. 1983, Felsefenin Işığında Modern resim, Remzi Kitabevi, İstanbul 8) Akbulut, durmuş. 2011, Resim Neyi Anlatır, Etik Yayınları, İstanbul 9) Roberts, Ian. 2007, Mastering Composition, FW. Publications. 10) Civardi, Giovanni. 2006, Drawing, Search Press, 11) Bammes, Gottfried. 2010, Life Drawing, Search Press, 12) Peter Bürger, Avangard Kuramı, 2004, İletişim Yayınları 13) Marc Jimenez, Estetik Nedir, 2008, Doruk Yayınları 14) Malcom Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, 2002, Ütopya Yayınları 15) Biçimlerin Yaşamı, Henri Focillon, Janus Yayınları, 2015 16) Çağdaş Sanat Müzeleri, Pedro Lorente, Koç Üniversitesi Yayınları, 2011 17) Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton, Sanatın Temelleri. Karakalem Kitabevi. 2015 18) Cömet Bedrettin, Grocenin Estetiği, De Ki Basım Yayın Lmt. Şti. 2006 19) Thompson J, Modern Resim Nasıl Okunur, hayalperest Yay. 20) A. Lhote, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge yay. 2000 21) Erinç Sıtkı M, Resmin Eleştirisi Üzerine, Ütopya Yay. 2009...

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bölümlerde halihazırda Resim dersi programı, yoğun teorik anlatımları da içerecek şekilde altı dönem süresince verilir. Derste ilk dönemlerde temel resim bilgileri ve uygulamaları, son dönemlerde ise çağdaş ve özgün uygulamalara yönelik bireysel ve grup çalışmaları yaptırılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 6 84
10 Tartışma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönemin ders içeriği,malzeme ,ders araç gereç,kaynak tanıtımı. Dönemin ders içeriği,malzeme ,ders araç gereç,kaynak tanıtımı.
2 Sosyolojik içerikli bir proje konusunun belirlenip tartışılması.Konunun alt başlıklarının oluşturulması.seçilmesi.
3 Proje bağlamında görsel sanat elemanlarının gereklerine uygun özgün kompozisyon arayışları. Sanatta kimlik özgünlük sorunsalının irdelenmesi ,örneklendirilmesi.
4 Görsel sanat elemanlarının gereklerine uygun proje ile ilişkilendirilen kompozisyonların değerlendirilip seçilmesi .
5 Seçilen kompozisyonların yağlıboya tekniğinin gerekleri yada uygulanacak alternatif teknikler doğrultusunda renklendirilmesine devam edilmesi. Sanatta kimlik ve özgünlük konusunun ustalardan örnek çalışmalar ışığında irdelenmesi.
6 Uygulanacak alternatif teknikler doğrultusunda bilgilendirme ve denemeler. Sanatta kimlik ve özgünlük konusunun ustalardan örnek çalışmalar ışığında irdelenmesi ve projedeki önemi.
7 Proje uygulamaları.
8 Proje uygulamaları.
9 Proje uygulamaları.
10 Ara sınav
11 Proje uygulamaları ve genel değerlendirme.
12 Proje uygulamalarıve değerlendirme.
13 Proje uygulamalarıve değerlendirme.
14 Proje lerin genel değerlendirmesi ve sonuçlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147204 Konudan hareketle biçime anlam kazandırarak sanatsal bir yapı kurabilir.
2 1157577 Özgün kompozisyonlar ortaya koyabilir.
3 1160975 Resimde plastik ve estetik değerleri bilinçli uygulayabilir
4 1163318 Seçtiği konunun gerektirdiği teknikler geliştirebilir.
5 1296002 Nesneden ve canlı modelden hareketle biçime anlam kazandırarak sanatsal bir yapı kurabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 2 3 4 4 4 4 3 3 4
2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 2 3
3 3 3 5 3 4 4 5 4 3 2 2 4
4 3 2 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3
5 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek