Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 927003 3 6 7

Dersin Amacı

Bu ders ile afiş ve takvim tasarımlarının tanıtılması, amaçlanan ürün, hizmet kapsamında tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Ata Yakup Kaptan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Becer, Emre. İletişim ve Grafik Tasarım, YKY, Ankara, 1997. [2] Uçar, Tevfik Fikret. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkilap Yayınları, İstanbul, 2004. [3] Baker, Stephen. Reklamcılıkta Yaratıcılık, Çev. Dilek Şendil, Yayınevi yayıncılık, İstanbul, 1996. [4] Sarıkavak, Namık Kemal. Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003. [5] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 1, Başkent Ünv. Yay., Ankara, 2004. [6] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 2 , başkent Ünv. Yay., Ankara, 2005. [7] Teker, Ulufer. Grafik Tasarım ve Reklam, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 2002. [8] Samara, Timothy. Design Elements a Graphic Style Manual, Rockport Publishers Inc., New York, USA, 2007. [9] Peterson, Bryn. Creative Results, How Design Books, Ohio, USA, 2003. [10] Çekiç, Savaş. Afişler, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2007. [11] İnadına Yurdaer, Grafik Tasarımcının Tiyatro / Sinema Afişleri ve Resimlemeleri Üstünden Bir Portresi, YKY, İstanbul, 2006. [12] 1000 Bags, Tags and Labels Distinctive Design For Every Industry, Rockport Publishers Inc., Massachussets, USA, 2006. [13] www.grafiktasarim.org [14] www.dexigner.com.tr [15] www.photoshopmagazin.com [16] www.aed.org.tr [17] www.etmk.org

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Afiş, takvim ya da ambalaj tasarımlarının teknik, işlevsel ve estetik nitelikleriyle tanınması ve uygulamalarla sonuçlandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
8 Rehberli Problem Çözümü 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Afiş tasarımının tanıtılması
2 Afiş tasarımıyla ilgili ticari / sosyal / kültürel uygulamaların gösterilmesi
3 Konuya yönelik araştırmalara ve uygulamalara başlanması
4 Uygulamalarla devam edilmesi
5 Uygulamalarla devam edilmesi
6 Uygulamaların sonuçlandırılması ve genel değerlendirmesi
7 Takvim tasarımının tanıtılması
8 Tasarımı yapılacak uygulamayla ilişkili araştırmalara başlanması
9 Uygulamalara başlanması
10 Ara sınav
11 Uygulamaya devam edilmesi
12 Uygulamaya devam edilmesi
13 Uygulamaların sonuçlandırılması
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303919 Flayer tasarımı yapabilir
2 1303918 Poster tasarımı ile ilgili tüm kavramları bilir tasarım ve uygulama yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek