Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ308 Asa IV (Seramik-IV) 927003 3 6 7

Dersin Amacı

Seramik sanatı hakkında temel bilgi vermek, bu konuda yaratıcı sanatsal ve işlevsel çalışmalar yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. A.Feyza Özgündoğdu, Öğretim elemanı Turan BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Temel Tasarım ve Desen dersi almış olmak. İkinci sınıfta Seçmeli Resim dersi almış olmak. Being succesful at Basic Design, Drawing and 2nd year Selective Painting lessons.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Faruk İşman: Seramik Teknolojisi; Ateş Arcasoy: Seramik Teknolojisi; Turgut Tuna: Seramik Teknolojisi; Linda Cooper: Seramik ve Çömlekçilik; Güngör Güner: Anadoluda İlkel Çömlekçilik.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gerek plastik ve gerekse tasarım boyutuyla bu ders, bünyesinde Seramik dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde, halihazırda uygulanan programın içeriği yoğun teorik anlatımlarla desteklenmiş biçimiyle ve altı dönem süresince verilir. Seramikte araştırmalar, biçimlendirmeler, inşalar, sırlamalar vb. gibi konuları kapsar. Son dönemlerde geleneksel ve çağdaş yorumlamalara ağırlık verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 90
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 10
1 Ara Sınav 1 40 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
10 Tartışma 12 2 24
15 Gösterme 5 6 30
22 Proje Hazırlama 5 6 30
49 Performans 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramiğin tanımlanması. Tarihçesinin özetlenmesi. Geleneksel ve çağdaş seramik üretimlerin görsel örnekler üzerinden incelenmesi. Sanat eğitiminde kilin yeri ve önemi hakkında literatürün listelenmesi.
2 Seramik çamurunun plastik niteliklerinin araştırılması, çalışılabilir seramik çamuru hazırlama uygulamaları, yardımcı gereçlerin belirlenmesi
3 Temel biçimlendirme tekniklerinin tanımlanması, deney uygulamalarının yapılması, hazır örneklerin incelenmesi.
4 Seramik üretiminde kullanılan hammaddelerin ve gereçlerin listelenmesi, seramik çamur türlerinin incelenmesi, plastik niteliklerinin açıklanması
5 Rölyef çalışmalarına uygun tasarımların belirlenmesi, plaka hazırlama işlemleri
6 Rölyef çalışmaları
7 Rölyef çalışmaları
8 Rölyef çalışmalarının tamamlanması ve kurutma işlemleri
9 Seramik ürünün tarihçesi, teknik özellikleri, çağdaş sanatta yeri, seramik sanatçıları ve sanat eğitimiyle ilişkisine yönelik sunumların aktarılması
10 Ara sınav
11 Fitil ile inşa yönteminin gösterilmesi, maket uygulamalarının yapılması
12 Fitil ile biçimlendirmeye uygun geometrik yapıların inşası.
13 Kurutma ve pişirim işlemlerinin yapılması
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
77026 1166244 Seramik sanatının tarihi geçmişini ve günümüzdeki kullanım alanlarını tanımlayabilir.
77027 1176473 Temel seramik biçimlendirme yöntemleriyle tasarımını yaptığı biçimi üretebilir.
77028 1177070 Seramik çamurunun biçimlendirme esaslarını ve pişirim işlemlerini açıklayabilir..
77029 1177760 Temel seramik biçimlendirme prensiplerine yönelik tasarım geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
77026 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4
77027 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4
77028 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3
77029 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek