Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ320 Ssa IV (Seramik-II) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Seramik malzemesinin kullanım amaç, imkan ve yerlerini öğretebilmek. Bir ürünün baştan sona uygulanmasını ve üretim tekniklerini öğreterek gelişmelerini sağlamaktır.Öğrencinin temel şekillendirme ve tasarım konusunda kazandığı bilgi ve becerisini kullanarak, belirlenen bir tema doğrultusunda özgün tasarım yaklaşımları ile sanat eseri üretebilme, tasarımdan üretime planlama yapma yetkinliğini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Soylu KOYUNCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PETERSON Susan, PETERSON Jan (2009) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir. ZAKIN, Richard (1990) Ceramics / Mastering the Craft, Chilton Book Company. COOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery, University of Pennsylvania Press. DAVİS,Don (2017) Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing. CARTER, Ben (2016) Mastering the Potter's Wheel: Techniques, Tips, and Tricks for Potters TRİPLETT, Kathy (1997) Handbuilt Ceramics: Pinching /Coiling /Extruding / Molding /Slip Casting / Slab Work Oğuz Burhan Türkiye halkının kültür kökleri (cilt II) Doğu-batı yayınları İstanbul Matbaası 1980 İstanbul Sözen Metin- Tanyeli Uğur Sanat Kavram ve trimleri Sözlüğü Remzi Kitapevi Arcasoy Ateş Seramik teknolojisi Birks Tony The Complete Potter’s Compation New Edition Dormer Peter The New Ceramics trends tradions Firs Published in Gread Britain 1986 Edgü Ferit Füreyya Ateş ve sır İstanbul 1992 Yılmabaşar Jale: Jale Yılmabaşar Seramikleri, Yöntemleri Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1980 Bakla Erdinç Kaya Özsezgin Bilim Sanat Galerisi 2000 Öney Gönül –Çobanlı Zehra Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı İstanbul 2007 Çobanlı Zehra The Blue Art Zehra Çobanlı Ceramics Tugras Eskişehir 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seramiği malzeme, sanat ve teknolojik açıdan üç boyutlu çalışmalar Seramiğin şekillendirme yöntemleri Pişmiş ve pişmemiş kil Seramikte kullanılan dekorlama yöntemleri Somut veya soyut bir kavramdan yola çıkarak öğrencinin kendi yaşam dinamikleri doğrultusunda sanat eseri yaratması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
15 Gösterme 5 4 20
22 Proje Hazırlama 6 4 24
23 Proje Sunma 6 3 18
49 Performans 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atölyenin imkan ve gereçlerinin tanıtılması. Ders için gerekli malzemenin tanıtılması.Yıl içinde yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirme. Seramiğin tanımlanması.
2 Seramiğin kısa tarihçesinin anlatılması. Tarih, teknoloji, tasarım ve yaratıcılık yönünden seramik hakkında bilgilendirme.
3 Temel dekorlama tekniklerinin örneklerle tanıtılarak anlatılması sikrofido, doku, barbuttin astarla dekor, kafes oyma, sırlı dekor.
4 Parçadan bütüne gidilerek form oluşturulması hakkında bilgilendirme. Suçuk (fitil) yönteminin tanınması.
5 Final projesi olarak bölgemizde ulaşabildikleri müzelerde bulunan seramik örneklerinin incelenerek bunlardan yola çıkarak bir form tasarlanıp uygulanmasının istenmesi. Kurutmanın öneminin anlatılması ve kurutma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi. Kurutma hatalarının anlatımı.
6 Genel Tekrar
7 Bisküvi pişirimi hakkında teknolojik bilgilerin verilmesi.
8 Bisküvi pişirimi hakkında teknolojik bilgilerin verilmesi.
9 Uygulanan ilk örnekler üzerinden teknik ve estetik bilgiler verilmesi.
10 Ara sınav
11 Sır nedir ? Sırlama yöntemleri hakkında bilgi verilmesi.
12 Sır, renk, form ilişkisi hakkında teorik bilgilerin verilmesi.
13 Kil çalışmaları ile yaratıcılığın geliştirilmesi ve ilköğretimde yapılabilecek uygulamalar ve çocuğa katkıları konusunda öğrencilerle seminer ortamı oluşturulması.
14 İlköğretim düzeyinde, uygulanan örnekler üzerine tartışma
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153710 Seramiği malzeme, sanat ve teknolojik açıdan üç boyutlu çalışmalar ile el, göz koordinasyonunu geliştirebilme.
2 1153882 Seramik malzemesini tanıyabilme.
3 1170717 Seramiğin şekillendirme yöntemlerini açıklayabilme.
4 1166700 Pişmiş ve pişmemiş kil arasındaki farklılıkları anlatabilme.
5 1169872 Seramiğin yaratıcılığa katkılarını açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
2 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4
4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 3 5 4
5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek