Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ429 Özel Eğitim 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özür türlerinin sınıflandırılması ve özel gereksinimli bireylerin eğitimleri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr.gör.meltem erdemli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

“Özel Eğitime Giriş”Editör: Ayşegül Ataman “Özel Eğitime Giriş” Yahya Özsoy, Mehmet Özyürek, Süleyman Eripek “Özel Eğitime Giriş” Mitat Enç ve diğerleri. "Özel Eğitim" İbrahim H. DİKEN (Editör), Pegem Akademi Yayınları, Özel Eğitim Sezgin VURAN (Editör), Maya Akademi Yayınları, Özel Gereksinimli Çocuklar, Nilgün METİN (Editör), Maya Akademi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Özel Eğitimin Temelleri Yasa-yönetmelikler, gönderme süreci-tanılama süreci, RAM, değerlendirme Anne-babalar, aileler, özel gereksinimli olma durumu—aile uzman ilişkisi, ailede yaşananlar Erken Çocukluk Özel Eğitimi Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri Zihinsel Yetersizlik Öğrenme Güçlükleri-ADHD Otizm Spektrum Bozukluğu Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar İletişim Bozuklukları İşitme Yetersizliği Görme Yetersizliği Fiziksel Yetersizlikler ve Seyrek Rastlanan Bozukluklar Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
24 Seminer 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Eğitimin Temelleri özel gereksinimli bireyler.ppt
2 Özel Eğitimin Temelleri özel gereksinimli birey grup.ppt
3 tanılama süreci, RAM, değerlendirme Anne-babalar, aileler, özel gereksinimli olma durumu—aile uzman ilişkisi, ailede yaşananlar teşhis ve tanı.ppt
4 ailelerin geçirdiği aşamalar ailelerin aşamaları.ppt
5 Zihinsel Yetersizlik zihin eng.ppt
6 Öğrenme Güçlükleri-ADHD özgül öğrenme.ppt
7 Otizm Spektrum Bozukluğu otizm.ppt
8 İşitme ENGELLİLERİN EĞİTİMİ işitme engelliler.ppt
9 Görme engelliler görme.ppt
10 Kaynaştırma kaynaştırma.ppt
11 dil ve konuşma bozuklukları dil ve konuşma.ppt
12 davranış Bozuklukları duygu davranıs.ppt
13 Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler üstün zeka.ppt
14 tanı ve teşhis süreçleri üstün zeka.ppt
teşhis ve tanı.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208763 Erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamaları betimleyebilecektir.
2 1208618 Değişik engel türlerinde nedenler, özellikler, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları tartışabilecektir.
3 1209108 Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri tartışabilecektir.
4 1208539 Ailede özel gereksinimli birey olması durumunda anne-baba, aile ve uzman ilişkisi ve ailede yaşanan duyguları sıralayabilecektir.
5 1208859 Etkili işbirliği kurma ve sürdürme ile ilgili temel ilkeleri tartışabilecektir.
6 1209720 Değişik yetersizlik türlerini tanımlayabilecektir.
7 1210124 Özel eğitim ve temellerini tartışabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 4
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek