Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ431 Okul Deneyimi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Okul örgütü ve yönetimi ile okuldaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılabilme, öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Sena SENGİR, Dr.Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Okul deneyimi etkinlik programı [2] MEB Milli Eğitim Mevzuatı [3] Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara [4] Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi [5] Doğan, A. ..(2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları [6] www.meb.gov.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Resim sanatının, bütün kavram ve tekniklerinin değerlendirmeye alınıp, uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Dönem planı hazırlama
3 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü
4 Öğrencinin Okuldaki Bir Günü
5 Dersin Düzenlenmesi ve Aşamaları
6 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
7 Eğitimde Yeni Yönelim ve Değerler
8 Eğitimde Yeni Yönelim ve Değerler
9 Öğrenci Etkinlik ve Çalışmalarının Değerlendirilmesi
10 Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü
11 Okulun Örgüt Yapısı
12 Okul-Toplum İlişkileri
13 Yapılamayan çalışmaları tamamlama
14 Yapılamayan çalışmaları tamamlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124190 Eğitim ortamının özelliklerini bilgileriyle karşılaştırarak yorumlarda bulunur
2 1121271 Sınıfına girdiği öğretmen hakkında eleştirilerde bulunur
3 1135598 Okul yönetiminin hizmet alanlarını söyler
4 1125804 Bir arkadaş grubuyla yapmış olduğu gözlem sonuçlarını rapor eder
5 1132481 Yapmış olduğu gözlemlerin düzenli kayıtlarını tutar
6 1229710 Bir dersin belli bölümleri hakkında açıklamalarda bulunur
7 1149520 Okulun örgüt yapısı hakkında açıklamalar yapar
8 1148341 Teorik bilgileriyle gözlemlerini eşleştirir
9 1139863 Gözlemde bulunduğu bir dersin olumlu veya olumsuz yönlerini arkadaşlarıyla tartışır
10 1160154 Okullarda günlük yaşam hakkında açıklamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 4 4 5 3 5 2 4 4
2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3
4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
9 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
10 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek