Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 927003 4 7 7

Dersin Amacı

Bu ders ile kurumsal kimlik tasarımıyla ilgili birçok uygulamanın tanıtılması, tanımlanması ve tasarlanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Sevgi Koyuncu, Prof. Ata Yakup Kaptan, Dr. Öğr. Gör. Mahir Yerlikaya, Öğr. Gör. Atanur Sevim

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Becer, Emre. İletişim ve Grafik Tasarım, YKY, Ankara, 1997. [2] Uçar, Tevfik Fikret. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkilap Yayınları, İstanbul, 2004. [3] Baker, Stephen. Reklamcılıkta Yaratıcılık, Çev. Dilek Şendil, Yayınevi yayıncılık, İstanbul, 1996. [4] Sarıkavak, Namık Kemal. Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003. [5] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 1, Başkent Ünv. Yay., Ankara, 2004. [6] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 2 , başkent Ünv. Yay., Ankara, 2005. [7] Teker, Ulufer. Grafik Tasarım ve Reklam, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 2002. [8] Karpat, Işıl. Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul, 1999. [9] Fuar Stand Tasarımı, Yapı–Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002. [10] Çekiç, Savaş. Afişler, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2007. [11] İnadına Yurdaer, Grafik Tasarımcının Tiyatro / Sinema Afişleri ve Resimlemeleri Üstünden Bir Portresi, YKY, İstanbul, 2006. [12] www.grafiktasarim.org [13] www.dexigner.com.tr [14] www.photoshopmagazin.com [15] www.aed.org.tr [16] www.etmk.org

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kurumsal kimlik tasarımıyla ilgili birçok uygulamanın tanınması ve onun reklam grafiği uygulamalarıyla desteklenerek sonuçlandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 8 104
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurumsal kimlik kapsamında değerlendirilebilecek ürünlerin tanıtılması
2 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına başlanması
3 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
4 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
5 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
6 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
7 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
8 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
9 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarının tamamlanması
10 Ara sınav
11 Kurumsal kimlik tasarımı için reklam grafiği uygulamalarının tanıtılması
12 Kurumsal kimlik için açıkhava tasarımlarına başlanması ve devam edilmesi
13 Kurumsal kimlik için açıkhava tasarımlarının tamamlanması
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40809 1175408 Kurumsal bir kimlik tasarlayabilir,kurumun reklam grafiğine yönelik gereksinimlerini karşılayabilir
40810 1146378 Kurumsal kimlik tasarımının uygulanma kapsamında bilgi verebilir
40812 1175747 Kurumsal bir kimlik dosyası tamamlayabilir ve değerlendirebilir
40814 1161526 Kurumsal kimlik kapsamında değerlendirilebilecek ürünlerle ilgili bilgilenebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
40809 5
40810 4
40812 4
40814 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek