Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ405 Asa V (Heykel-V) 927003 4 7 7

Dersin Amacı

Verilen dersin amacı; sağlam bir temel üzerinde kendi söylemek istediklerini sanatın diliyle anlatabilmesini sağlamaktadır. Kil çalışmalarının temelini oluşturduğu heykel uygulama çalışmalarının, değişik malzemelerle hayata geçirilmesine olanak veren, alçı, ahşap, metal, polyester, taş atölyeleri ile destekleyerek, tasarladğı işi uygulayabilir, düzeye çıkarmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anatomy Drawing school, - Andras Azunyoghy Anatomy for the artist – Sarah Simplent Art of the 20th Century American City Sculpture Ulusal ve Uluslararası Yarışma Katalogları Kil Ahşap Metal Taş Kütüphanedeki kaynaklar, sergiler, müzeler ve diğer sanatsal etkinlikler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teorik ve uygulamalı dersler aracılığı ile; oran-orantı, form bilgisi, doku anatomi gibi bilgileri, kil kullanarak üç boyutlu hale getirilmesi. Bilgilerin tekrarlanmaso ile desteklenir. Heykelin gerektirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme, araştırma ve uygulama yolu ile yaratıcılığı geliştirmek. Nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme becerisini güçlendirmek. 1) Figür, soyutlama, deformasyon ve metamorfoz gibi tasarım yöntemlerini kullanarak taş malzemelerle çalışmalarına yeni yorumlar getirebilecektir. 2) Figür, soyutlama, deformasyon ve metamorfoz gibi tasarım yöntemlerini kullanarak metal malzemelerle çalışmalarına yeni yorumlar getirebilecektir. 3) Figür, soyutlama, deformasyon ve metamorfoz gibi tasarım yöntemlerini kullanarak ahşap malzemelerle çalışmalarına yeni yorumlar getirebilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 2 40 1
23 Proje Sunma 3 60 1
40 Proje Hazırlama 2 40 1
41 Proje Sunma 2 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
15 Gösterme 5 2 10
17 Alan Çalışması 5 6 30
22 Proje Hazırlama 1 8 8
23 Proje Sunma 1 3 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 8 8
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım ve eskiz çalışması. https://www.youtube.com/watch?v=VbUj3jtZWWQ
2 Tasarımın uygulanması https://www.youtube.com/watch?v=vR8ZiT9JTcg
3 Tasarımın uygulanması
4 Tasarım ve eskiz çalışması.
5 Tasarımın uygulanması https://www.youtube.com/watch?v=ZuiDBGIVMhA
6 Tasarımın uygulanması
7 Tasarım ve eskiz çalışması. https://www.youtube.com/watch?v=VbUj3jtZWWQ
8 Tasarımın uygulanması
9 Tasarımın uygulanması
10 Tasarım ve eskiz çalışması. https://www.youtube.com/watch?v=VbUj3jtZWWQ
11 Tasarımın uygulanması
12 Tasarımın uygulanması
13 Tasarımın uygulanması
14 Çalışmalarını sunumu.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165065 aş türlerinin çalışmayı nasıl etkileyeceğini bilir.
2 1167004 Uygulama sürecinde çıkabilecek sorunların önlemini alır.
3 1172986 Metal türlerinin çalışmayı nasıl etkileyeceğini tanır.
4 1177548 Kullanacağı metal parçaları çalışmasına uygun biçimde şekillendirir.
5 1180999 Ahşabın olanak ve sınırlarını kavrar.
6 1157857 Uygulama sürecinde çıkabilecek sorunların önlemini alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
2 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4
5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4
6 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek