Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ411 Asa V (Fotoğraf-V) 927003 4 7 7

Dersin Amacı

Güzel sanatların bir dalı olan fotoğrafın mekanik, optik ve kimyasal yapılarını kavrayarak projeler hazırlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt. Gör. Tezcan Bahar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The sources are presented in the Appendix.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bünyesinde Fotoğraf dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde bu ders, teorik ve uygulamalı olarak iki dönem süresince verilir. Fotoğraf Nedir? Tarihçesi, Fotoğraf Optiği, Fotoğraf Makinesi, Objektif, Filmler Aydınlatma, Flaş, Filtreler, Fotoğraf Çekme Tekniği, Portre, Manzara, Gece, Yakın Plan Fotoğrafları, Belge kopyalama, Sanatsal Çekimler, Kompozisyon, Karanlık Oda, Siyah-Beyaz ve Renkli Baskılar, Banyolar, Görüntü Kalitesi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur. Bu bilgiler, yarıyıl ve yıl boyunca yoğunlaştırılarak okutulur.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Digital makina modelleri.Teknik özellikleri ve kullanım olanakları.
2 Mac bilgisayarlar. PC bilgisayarlar. İşletim sistemlerinin karşılaştırılması. MAC bilgisayarların fotoğraf işleme özellikleri.
3 Tanıtım fotoğrafı konuları belirlenir.
4 Çekim haftasıdır. Atölye dışında ve stüdyoda konularına göre çekimler yapılır.
5 Çekim haftasıdır. Atölye dışında ve stüdyoda konularına göre çekimler yapılır.
6 Fotoğrafların photoshop programı kullanılarak işlenmesi. Bilgisayar ile çalışılır
7 Uygulama haftasıdır.
8 Genel değerlendirme
9 Belgesel fotoğraf ilkeleri.
10 Mimari fotoğraf ilkeleri.
11 Photoshop ile perspektiv düzeltme yöntemleri.
12 Uygulama konularının tamamlanma haftasıdır.
13 Uygulama konularının tamamlanma haftasıdır.
14 Ödev sunumu.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83862 1197911 Fotografın tarihsel gelişimini açıklar
83864 1199187 Fotografın sanatla olan ilişkisini açıklar
83866 1207569 Fotograf çekiminde ortam ve konuya göre gerekli olan pozlandırma tekniklerini uygular
83867 1181293 pozlandırma yöntem ve tekniklerini uygular
83868 1157447 Alan derinliği elde etmeye yönelik yöntem ve teknikleri açıklar
84525 1181161 Amaca uygun atölye ortamlarını düzenler
84526 1182647 Sergi, konferans,söyleşi gibi etkinliklerde gerekli olan görsel sunum gereçlerini kullanır
84527 1188090 Güncell öğretim materyallerininin yenilerini geliştirmede fotoğraf tekniğinden yararlanır
84528 1192663 Özel amaçlı çekim tekniklerini uygular
84529 1193795 Fotografı kompozisyon prensipleri ile ilişkilendirerek çeker

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.