Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ413 Asa V (Özgün Baskı-V) 927003 4 7 7

Dersin Amacı

Özgün Baskıresim sanatının sanatsal ve estetik değerleri ile temel kavramlarının ve teknik bilgilerinin öğrencilere öğretilmesi. Öğrencilerimizin gelecekteki mesleki yaşantılarında kendi öğrencilerine uygulatabilecekleri özgünbaskı tekniklerini öğretmek ve uygulatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Tezcan BAHAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BRUNNER, Felix, Gravürün El Kitabı, Yeni Basım Matbaacılık, İstanbul – 2001 ATAR, Atilla, Başlangıcından Günümüze Taşbaskı, Anadolu Ünv. Yayınları; no: 846, Eskişehir – 1995 Birten Pele, Ağaç Baskı Sanatı, Mezuniyet Tezi, 1985. Bates Lowry, Sanatı Görmek , İş Bankası Yayınları. Başlangıcından Bugüne Türkiye’de Gravür, Karşı Sanat Yayınları 2001. ROSS, John, The Complete Printmaker, The Free Press, New York – 1990 Devlet Resim ve Heykel katalogları. Uluslararası bianel ve trianel katalogları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Exlibris çalışmalarını yaparak, form ( öz ve biçim ilişkisi ), siyah – beyaz ve renk dengesi’ne dikkat ederek çağdaş özgün eserler üretilir ve çoğaltılarak sergilenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 6 84
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Exlibris sanatının tanımı yapılır. Tarihsel gelişim anlatılır. İlk exlibris örnekleri incelenir.
2 Türkiye’de exlibrisin tarihsel gelişimi anlatılır. Türkiye’de yapılmış ilk exlibris örnekleri incelenir.
3 Exlibris sanatında, resim yazı ilişkisi anlatılır. Konuyla ilgili iyi ve kötü uygulamalar örneklerle incelenir.
4 Exlibris sanatınında tasarım ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar anlatılır.
5 Exlibris ve özgünbaskı sanatınında uygulanan teknikler ayrıntılı olarak anlatılır.
6 Exlibriste kullanılan çoğaltma yöntemlerinden çukur baskı, yüksek baskı ve elek baskı hakkında bilgi verilir. Bunların simgeleri tanıtılır.
7 Exlibris tasarımlarının kontrolü ve değerlendirme.
8 Baskı işlemleri.
9 Baskı işlemleri.
10 Ara Sınav
11 Yapılan exlibrisler teknik açıdan değerlendirilir.
12 Exlibrisleri imzalama ve numaralama.
13 Tamamlanan exlibrisler incelenir. Genel değerlendirme yapılır.
14 Çalışmaların çerçevelenmesi ve sergilenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91053 1153180 Exlibrisin tanımını yapabilme.
91054 1154052 Exlibrisin tarihsel gelişimini açıklayabilme.
91055 1159129 Türkiye’de Exlibrisin gelişimini açıklayabilme.
91056 1169025 Yazı ve resim ilişkisini kurabilme.
91057 1149061 Exlibris tasarım sürecini yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
91053 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3
91054 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3
91055 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3
91056 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
91057 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek