Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ402 Asa VI (Resim-VI) 927003 4 8 9

Dersin Amacı

Resim sanatının sanatsal ve estetik değerleri ile temel kavramlarının ve teknik bilgilerinin öğrencilere öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İbrahim Halil Türker, Prof.Dr. Çağatay İnam Karahan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Vedat Demirkol, Batı Sanatında Modernizm ve postmodernizm, Evrensel Basım Yayım, 2008, İstanbul [2] Tüm Yönleriyle Yağlıboya, Remzi Kitapevi Yayınları, 2007, Çin [3] Edward Lucie Smith, Art Today, Phaidon [4] Ruhrberg, Fricke, Art of the 20th century, Taschen [5] Tilman Osterwold, Pop Art, Taschen [6] Gombrich, E, H, 1976, Sanatın Öyküsü, Yükselen Matbacılık, İstanbul [7] Adnan Turani „Dünya sanat Tarihi“ [8] Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul, 1985. [9] Sanat Dünyamız,Yapı Kredi yay.İstanbul [10] Rh Sanat DergisiYayını, İstanbul. [11] Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1980 [12] Gombrich, Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992 [13] Raphael, da Vinci, Mikelangelo, Goya, Rubens gibi sanatçılara ait kitaplar [14] Ian Roberts, Mastering Composition, Nort Light Book, Canada, 2007 [15] Kayıhan Keskinok, Sanat Eğitimi, Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, 2001 [16] Nazan-Mazhar İpşiroğlu, Sanatta Devrim, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1993 [17] Heinrich Wolfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1990 [18] Uluslararası Yarışmalı Sergi Katalogları [19] Ulusal Yarışmalı Sergi Katalogları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim sanatının, bütün kavram ve tekniklerinin değerlendirmeye alınıp, uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 8 112
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
10 Tartışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje önerileri
2 Projeler üzerine değerlendirme ve uygulama
3 Uygulama ve değerlendirme
4 Serbest teknikle yeni uygulamalar
5 Bir önceki haftanın devamı, çağdaş sanat örnekleri
6 Devam ve değerlendirme.
7 Bir kavram üzerine serbest teknikle uygulama, Kavramsal Sanat ve yerleştirmeler
8 Devam ve değerlendirme
9 Çalışmaların değerlendirilmesi, kişisel ifade ve plastik unsurların organizasyonu
10 Ara sınav
11 Serbest konulu çalışma, Yılsonu sergisine hazırlık
12 Uygulamanın devamı, kişisel ifade ve üslup sorunları
13 Uygulamaya devam ve değerlendirme
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181316 Resim sanatının temel görsel elemanlarını tanır ve iki boyutluluk kapsamında uygulayabilir.
2 1182103 Varlıkların ( figür, nesne, motif ) betimlemesini görsel elemanlarla gerçekleştirebilir.
3 1167673 Varlıkların biçimsel görünümlerine anlamlar yükleyerek özgün kompozisyonlar kurabilir.
4 1169723 Nesne karakterinin işlevini değiştirerek yeni düzenlemeler oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4
2 4 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek