Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ404 Asa VI (Grafik Tasarım-VI) 927003 4 8 9

Dersin Amacı

Bu ders ile serbest grafik uygulamalarda bilişsel ve duyuşsal özelliklerin artırılması, becerilerin geliştirilmesi, kişisel sunum dosyası aracılığıyla yaratıcı kimliğin özgün bir görsel anlatım diline dönüştürülmesi amaçlanır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Sevgi Koyuncu, Dr. Öğr. Üyesi Selma Karaahmet Balcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Becer, Emre. İletişim ve Grafik Tasarım, YKY, Ankara, 1997. [2] Uçar, Tevfik Fikret. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkilap Yayınları, İstanbul, 2004. [3] Myers Rose, Debbie. The Graphic Designer’s Guide to Portfolio Design, John Wiley and Sons., USA, 2005. [4] Baron, Cynthia. Designing a Ditital Portfolio, New Reader, USA, 2003. [5] Lupton, Ellen. Design It Yourself, Princeton Architectural Press, New York, USA, 2006. [6] Balaban, Erkan. Web Tasarım Kılavuzu, Pusula Yayıncılık ve İletişim ltd., İstanbul, 2003. [7] Tarhan, Cenk. Dreamweaver, Pusula Yayıncılık ve İletişim ltd., İstanbul, 2001. [8] Mcwade, John. Before and After Design, Rockport Publihers Inc., USA, 2003. [9] Dehaan, Jean. Macromedia Flash MX 2004, Macromedia Press, İstanbul, 2007. [10] INDESIGN CS 3 Kullanıcı Kılavuzu [11] Gruman, Galen. INDESIGN CS 3 For Dummies, Wiley Publishing, Inc., USA, 2007. [12] Öztuna, Yakup. Görsel İletişimde Temel Tasarım, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 2007. [13] www.grafiktasarim.org

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Proje tabanlı serbest grafik uygulamalarının temel tasarım ilke ve öğeleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi, kişisel sunum dosyası için sunum dosyasının hazırlanması ve sonuçlandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 8 104
29 Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje tabanlı serbest grafik uygulamaların tanıtılması
2 Proje tabanlı serbest grafik uygulamalarına başlanması
3 Proje tabanlı serbest grafik uygulamalarına devam edilmesi
4 Proje tabanlı serbest grafik uygulamalarına devam edilmesi
5 Proje tabanlı serbest grafik uygulamalarına devam edilmesi
6 Proje tabanlı serbest grafik uygulamaların tamamlanması
7 Kişisel sunum dosyası (portfolyo) projesinin tanıtılması
8 Hafta 8 Kişisel sunum dosyası için sınıf çalışmalarının fotoğraflarının çekilmesi ve işlenmesi
9 Hafta 9 Kişisel sunum dosyasının “içindekiler” kısmının sınıflandırılması
10 Ara Sınav
11 Kişisel sunum dosyası tasarım uygulamalarına başlanması
12 Kişisel sunum dosyası tasarım uygulamalarına devam edilmesi
13 Kişisel sunum dosyası tasarım uygulamalarının tamamlanması
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1179066 Temel tasarım ilke öğeleri ile proje tabanlı serbest grafik uygulamalar tasarlayabilir
2 1189560 Kişisel sunum dosyası için sınıf çalışmalarını sınıflandırabilir
3 1191476 Kişisel sunum dosyasını özgün, estetik ve işlevsel olarak tasarlayabilir
4 1184766 Kişisel sunum dosyasını tamamlayabilir ve değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3
4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek