Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ408 Asa VI (Seramik-VI) 927003 4 8 9

Dersin Amacı

Bu ders ile kampus alanı içinde montajı gerçekleştirilebilir duvar seramiği uygulamalarının yapılması ve mezuniyet sergisinde sergilenebilir projelerin sırlama işlemlerinin tamamlanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Andrew Martin, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting (Lark Ceramics) [2] Anthony Quinn, The Ceramics Design Course: Principals, Practices, Techniques [3] C. SPEIGHT, J. TOKI, “Hands in Clay, An Introduction To Ceramics”, USA, Mayfield Publishing Company, 1989 [4] Emmanuel Cooper, “Seramik ve Çömlekçilik” Remzi Kitabevi (Çev. Ömür Bakırer), 1978 [5] Kırışoğlu, Sanatta Eğitim, Görmek, Öğrenmek, Yaratmak, Pegem Yayıncılık [6] Ceramics Technical, Mayfield Publishing, Avustralya [7] Seramik Türkiye Dergisi, Türk Seramik Federasyonu Yayını, İstanbul [8] Seramik hammaddeleri ve yardımcı gereçler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel bir üretim biçimi, çağdaş bir sanat anlayışı ve öğretim materyali olan seramiğin kavramsal ve teknik yönleriyle ürün olarak ortaya koyulması. Mezuniyet projesine yönelik üretilen seramik ürünlerin sırlamasının yapılması. Kampus alanı içine monte edilebilir duvar seramiği uygulamasının yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 8 112
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
10 Tartışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güz döneminde bisküvi pişirimi tamamlanmış ürünlere uygulanacak renk ve sır türlerinin kararlaştırılması.
2 Rötuşların tamamlanması. Sır temininin ve renklendirme deneylerinin yapılması
3 Sır ve renklendirme deneylerinin yapılması
4 Kampus alanı içine monte edilecek kişisel duvar seramiği tasarımlarının incelenmesi
5 Duvar seramiği uygulamalarının gerçekleştirilmesi
6 Duvar seramiği uygulamalarının gerçekleştirilmesi
7 Duvar seramiği uygulamalarının gerçekleştirilmesi
8 Kurutma ve pişirim hazırlığı
9 Bisküvi fırınının yüklenmesi, sırların temini ve sırlama düzeneklerinin hazırlanması
10 Ara Sınav
11 Sırlama işlemlerinin yapılması ve sır fırınının yüklenmesi
12 Sergileme düzeneklerinin hazırlanması. Duvar seramiği montajının gerçekleştirilmesi
13 Sergileme düzeneklerinin hazırlanması. Duvar seramiği montajının gerçekleştirilmesi
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162629 Özgün seramik tasarımlarının estetik ve işlevsel niteliklerini açıklayabilir.
2 1177656 Temel seramik biçimlendirme tekniklerini, Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretim etkinliğinde kullanabilir
3 1171126 Mezuniyet projesiyle yaratıcılığını sergileyebileceği özgün tasarımlarının sırlama işlemlerini gerçekleştirebilir
4 1172871 İç/dış mekân duvar seramiği uygulaması ve montajı gerçekleştirebilir
5 1164439 Seramik sırının teknik ve estetik niteliklerini bilir, sırlama esaslarına hâkimdir
6 1145687 Pişirim işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek