Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ412 Asa VI (Fotoğraf-VI) 927003 4 8 9

Dersin Amacı

Bu ders ile sayısal fotoğraf bilgisine ve çeşitli konulara uygun çözümler üretebilme becerisine sahip olması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Mahir Yerlikaya, Öğr.Gör. Tezcan Bahar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fotoğraf Ders Notları, Tezcan Bahar Bütün yönleriyle fotoğrafçılık,Aydemir Gökgöz TR-145 G-64 Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları Fotoğrafın İpuçları, Nadir Ede – Emre İkizler, Fotografevi Yayınları Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları Fotoğraf Notları, Jale N. Erzen, Say Yayıncılk Fotoğraf, Mary Price, Çev: Ayşenaz ve Kubilay Koş, Atrıntı Yayınları Fotoğrafta Kompozisyon, Tom Grill, Mark Scanlon, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi Fotoğrafta Kompozisyon, Sabit Kalfagil, Fotografevi Yayınları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotoğraf sanatının tarihçesi. fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, stüdyo fotoğrafçılığı ve fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
29 Bireysel Çalışma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 60 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal fotoğraf makinaları ve sayısal fotoğrafçılık bilgisi
2 Stüdyo fotoğrafçılığı bilgisi
3 Çalışılan tekniklerle proje uygulama.
4 Portre fotoğrafçılığı
5 Portre fotoğrafçılığı uygulamaları ve değerlendirme
6 Dış mekan çekim teknikleri ve uygulamaları
7 Makro çekim teknikleri ve uygulamaları
8 Reklam fotoğrafçılığı çekim teknikleri
9 Reklam fotoğrafçılığı çekim uygulamaları
10 Ara Sınav
11 Serbes konulu fotoğraf çekimi
12 Serbes konulu fotoğraf çekimi uygulamaları değerlendirme
13 Genel sınav öncesi ara tatil – Eksik uygulamaların tamamlanması
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76942 1155970 Sayısal fotoğraf makinaları ve sayısal fotoğrafçılık bilgisi edinir.
76943 1160198 Stüdyo, dış mekan, iç mekan, portre, makro vb. konuların çekimlerini yapabilir.
76944 1156543 Reklam fotoğrafçılığı çekim tekniklerini uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.