Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ414 Asa VI (Özgün Baskı-VI) 927003 4 8 9

Dersin Amacı

Özgün Baskıresim sanatının sanatsal ve estetik değerleri ile temel kavramlarının ve teknik bilgilerinin öğrencilere öğretilmesi. Öğrencilerimizin gelecekteki mesleki yaşantılarında kendi öğrencilerine uygulatabilecekleri özgünbaskı tekniklerini öğretmek ve uygulatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Tezcan BAHAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BRUNNER, Felix, Gravürün El Kitabı, Yeni Basım Matbaacılık, İstanbul – 2001 ATAR, Atilla, Başlangıcından Günümüze Taşbaskı, Anadolu Ünv. Yayınları; no: 846, Eskişehir – 1995 Birten Pele, Ağaç Baskı Sanatı, Mezuniyet Tezi, 1985. Bates Lowry, Sanatı Görmek , İş Bankası Yayınları. Başlangıcından Bugüne Türkiye’de Gravür, Karşı Sanat Yayınları 2001. ROSS, John, The Complete Printmaker, The Free Press, New York – 1990 Devlet Resim ve Heykel katalogları. Uluslararası bianel ve trianel katalogları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deneysel baskı tekniklerini kullanarak, form ( öz ve biçim ilişkisi ), siyah – beyaz ve renk dengesi’ne dikkat ederek çağdaş özgün eserler üretilir ve çoğaltılarak sergilenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 8 112
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneysel baskı teknikleri anlatılır ve örnek çalışmalar gösterilir.
2 Deneysel örnekler:Çukur baskı denemeleri
3 Baskı işlemleri.
4 Deneysel örnekler: Yüksek baskı denemeleri
5 Baskı işlemleri.
6 Deneysel örnekler: Malzeme baskı denemeleri
7 Baskı işlemleri.
8 CD ve plexglass gibi yüzeyler üzerinde kuru kazıma tekniği denemeleri
9 Baskı işlemleri.
10 Ara Sınav
11 Baskıresim çalışmaları için farklı kağıt denemeleri
12 Alüminyum folyo kullanarak düz baskı tekniği denemeleri
13 Baskı işlemleri.
14 Uygulamalar üzerinde tartışma ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170623 Deneysel Baskıresim tekniklerini uygulayabilme.
2 1180897 Deneysel Baskıresimde uygulanacak tekniğe göre farklı araç ve gereçleri kullanabilme.
3 1186785 Çeşitli monotipi, şablonbaskı, yüksek baskı, çukur baskı teknikleriyle deneysel baskıresim uygulamaları yapabilme.
4 1189001 Farklı malzemelerden yararlanarak özgün baskıresim çalışmaları yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3
2 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek