Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ424 Ssa VI (Fotoğraf-II) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bu ders ile sayısal fotoğrafçılık bilgisine ve çeşitli konulara uygun çözümler üretebilme becerisine sahip olması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Atanur Sevim, Öğr.Gör. Tezcan Bahar, Öğr.Gör.Mahir Yerlikaya

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Fotoğraf Ders Notları, Atanur Sevim. [2] Bütün yönleriyle fotoğrafçılık,Aydemir Gökgöz TR-145 G-64 [3] Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık [4] Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları [5] Fotoğrafın İpuçları, Nadir Ede – Emre İkizler, Fotografevi Yayınları [6] Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık [7] Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları [8] Fotoğraf Notları, Jale N. Erzen, Say Yayıncılk [9] Fotoğraf, Mary Price, Çev: Ayşenaz ve Kubilay Koş, Atrıntı Yayınları [10] Fotoğrafta Kompozisyon, Tom Grill, Mark Scanlon, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi [11] Fotoğrafta Kompozisyon, Sabit Kalfagil, Fotografevi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fotoğraf sanatının tarihçesi. Dijital Fotoğraf fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, Algılayıcılar, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, stüdyo fotoğrafçılığı ve fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal fotoğraf makinaları ve sayısal fotoğrafçılık bilgisi
2 Stüdyo fotoğrafçılığı bilgisi
3 Çalışılan tekniklerle proje uygulama.
4 Portre fotoğrafçılığı portre fotoğrafçılığı.pptx
5 Portre fotoğrafçılığı uygulamaları ve değerlendirme
6 Dış mekan çekim teknikleri ve uygulamaları Sokak FotoğrafçılığA.pptx
7 Makro çekim teknikleri ve uygulamaları
8 Reklam fotoğrafçılığı çekim teknikleri
9 Reklam fotoğrafçılığı çekim uygulamaları
10 Ara Sınav
11 Serbes konulu fotoğraf çekimi
12 Serbes konulu fotoğraf çekimi uygulamaları değerlendirme
13 Genel sınav öncesi ara tatil – Eksik uygulamaların tamamlanması
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249403 Stüdyo, dış mekan, iç mekan, portre, makro çekimleri yapabilir.
2 1249404 Reklam fotoğrafçılığı çekim tekniklerini uygulayabilir.
3 1249405 Sayısal fotoğraf makinaları ve sayısal fotoğrafçılık bilgisi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 1 4 3 4 3 4 1 2 5
2 5 5 4 1 5 2 5 3 4 1 2 4
3 5 4 4 1 4 2 4 3 4 1 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek