Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 927001 1 1 5

Dersin Amacı

"Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Alper Kesten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Powerpoint 1. Braudel, F. (ç. M.Ali Kılıçbay)Tarih Üzerine Yazılar, İmge, 1992 2. Duverger, M (ç.Ünsal Oskay)Sosyal Bilimlere Giriş ,Bilgi, 2002 3. Şahin, C. Coğrafyaya Giriş, Gündüz, 2003 4. Fichther, J. (ç. Nilgün Çelebi) Sosyoloji Nedir?, Anı, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Başlıca sosyal bilimler ve bu sosyal bilimlerin sosyal bilgiler dersindeki yeri, sosyal bilgiler dersinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, yeni Sosyal Bilgiler Programının tanıtılması ve incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 45
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 55
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 11 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları
2 Sosyal Bilimlerin Tarihsel Gelişimi, Sosyal Bilimlerin İçeriği ve Alt Alanları
3 Sosyal Bilimlerin İçeriği ve Alt Alanları
4 Antropoloji, Sosyoloji
5 Siyaset Bilimi, Coğrafya
6 Tarih, Ekonomi
7 Psikoloji, İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Gelişimi
8 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Gelişimi
9 Arasınav
10 Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi
11 Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi
12 Sosyal Bilgiler programının ana hatlarıyla incelenmesi
13 Sosyal Bilgiler programının ana hatlarıyla incelenmesi
14 Değerlendirme ve kapanış.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
25735 1194144 Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramları arasındaki ilişkiyi öğrenir.
31647 1146087 Sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini öğrenir.
35083 1127933 Sosyal bilimlerin temel kavramlarını, başlıca sosyal bilimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
25735 4 2 5 4 5 3 5 4 2 5 5 3 5
31647 5 3 3 4 5 2 5 4 4 5 2 4 5
35083 4 4 1 4 3 4 2 5 2 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek