Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, Eski çağ nedir?, özellikleri nelerdir? Uygarlık ve kültür kavramları ve aralarındaki farklar nelerdir? gibi vb. sorulara cevap aranacaktır. En eski uygarlıkların başında gelen Mısır uygarlığı ve siyasi tarihi üzerinde durulacaktır. Yakın coğrafyamızda yer alan ve hem Anadolu hemde Türk tarihine siyasi etkilerde bulunan ve kültür ve uygarlığımıza katkı sağlayan İran'ın siyasi, kültür ve uygarlık tarihi hakkında bilgi verilecektir. Mezopotamya’da kurulan Sümer, Akad, Babil, Assur devletleri, siyasi ve gerek kültürel gerekse uygarlık alanında sağladığı katkılar anlatılarak günümüze olan etkileri üzerinde durulacaktır. Anadolu uygarlığı ile Hatti, Hitit, Lidya, Frigya, İyon ve Urartular devletleri, siyasi gelişmeleri, dünya kültür ve uygarlık tarihine katkılarına değinilecektir. Girit, Yunan ve Ege kültürleri olarak da bilinen Akdeniz kültür ve uygarlığını klasik ve klasik öncesi dönemde incelenecektir. Ayrıca Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetine kadar Anadolu'daki siyasi ve kültürel gelişmeleri ele alıp açıklayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İplikçioğlu, B. (1990), Eskiçağ Tarihinin Anahatları I, Eskidoğu, Marmara Üniversitesi Yay. İstanbul Tekin, Oğuz,(2009), Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yay. İstanbul 1. Freeman, C. (2005), Mısır Yunan ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları, Dost Kitabevi, Ankara 2. Friedell, E. (2006), Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara 3. Friedell, E. (2004), Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara 4. Sevin, V., (2001), Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, TTK, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eskiçağ tarihinin kapsamı ve kaynakları; Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri (Mısır, İran, Mezopotamya, Yunan/Helen, Roma vs.) ve Anadolu’da kurulan uygarlıklar; diğer antik uygarlıklar; Eskiçağ uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eskiçağ Tarihi’nin tanımı, Eskidoğu kavramının açıklanması, coğrafi olarak sınırlar ve eskiçağ tarihine yardımcı kaynaklar Eskiçağ Tarihi.docx
2 Mısır tarihine giriş, coğrafi bilgiler ve kaynaklar, Mısır siyasi tarihi, eski, orta, yeni krallık ve Pers istilası ve sonrası. Eskiçağ Tarihi.docx
3 Mısır uygarlığı: Devlet teşkilatı, ordu, toplumsal yapı, din, hukuk, ekonomi, kültür ve sanat. Asurlar, Dağ Kavimleri ve Mezopotamya uygarlığı; Hukuk, Ekonomi, Din, Kültür ve Sanat Eskiçağ Tarihi.docx
4 İran coğrafyası ve Pers hakimiyetine kadar İran; Pers egemenliği ve Hellenistik dönemde İran tarihi. Eskiçağ Tarihi.docx
5 İran uygarlığı: Devlet teşkilatı, ordu, toplumsal yapı, din, hukuk, ekonomi, kültür ve sanat. Eskiçağ Tarihi.docx
6 Mezopotamya tarihine giriş ve bölgenin coğrafyası. Sümerler, Akadlar, Babilliler. Eskiçağ Tarihi.docx
7 Asurlar, Dağ Kavimleri. Mezopotamya uygarlığı: Devlet teşkilatı, ordu, toplumsal yapı, din, hukuk, ekonomi, kültür ve sanat. Eskiçağ Tarihi.docx
8 Anadolu tarihine giriş ve bölgenin coğrafyası. Hattiler, Hititler, Lidyalılar. Eskiçağ Tarihi.docx
9 Frigyalılar, İyonlar, Urartular. Anadolu uygarlığı: Devlet teşkilatı, ordu, toplumsal yapı, din, hukuk, ekonomi, kültür ve sanat. Eskiçağ Tarihi.docx
10 Ara Sınav
11 Eski Batı kavramı ve Eski Batı coğrafyası. Eski Batı Tarihinin kaynakları, Girit Dönemi, Yunanistan’da Akalar ve Karanlık Çağlar M. Ö 1200-800. Eskiçağ Tarihi.docx
12 Beşinci ve Dördüncü Yüzyıllarda Atina Halkı: Köleler, Atina ve Sparta’da Kadın, Atina Demokrasisi ve Yunan Dünyasının gerilemesi Eskiçağ Tarihi.docx
13 Arkaik Dönem, M.Ö 800-500, Yunan alfabesinin ortaya çıkışı ve Literatür, Kent devletlerinin kuruluşu Eskiçağ Tarihi.docx
14 Kolonizasyon dönemi ve kurulan koloniler, Siyasal Değişimler, Tiranlar ve yeni toplum düzeni, Solon ve Kleisthenes Reformları, Klasik Dönem, Pers Yunan Savaşları , 479’dan sonra Sparta ve Atina, Delos Birliği Eskiçağ Tarihi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124459 Eskiçağ siyasi tarihinin zaman ve mekan sınırını kavrar
2 1197970 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı alanındaki kronolojiye hakim olur.
3 1122898 Günümüz uygarlığı ile eskiçağ uygarlıkları arasındaki sürekliliği fark eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 3 3 5 3 3 4 3 4 4
2 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5
3 5 3 5 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek