Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Orta Asya Türk Devletlerinin tarihini, kültür ve uygarlıklarını belgeler, bulgular ve araştırmalar boyutunda öğrencilere anlatarak, tarih bilgi ve bilincinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B.Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1968. B.Ögel, Türk Mitolojisi I, Ankara, 1971. B.Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ankara, 1979. B.Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu TarihiI-II, Ankara, 1981. G. Nemeth, Attila ve Hunları, Ankara, 1982. İ.Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara, 1977. J. P. Roux, Türklerin Tarihi. İstanbul, 2010. R.Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ankara 1980. L.N. Gumiliev, Eski Türkler, İstanbul, 1999. L.N.Gumilev, Hunlar, İstanbul, 2013. L.Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara, 1971. Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara, 2002. Richard N.Frye, Orta Asya Mirası, Ankara, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İslam öncesi Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinin tarihini, kültür ve uygarlıklarını, gelişme düzeylerini, komşu devletlerle ilişkilerini, kısacası toplum hayatını birinci derecede etkileyen olaylarını içerir. Bu çerçevede Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devleti olarak kabul gören Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Akhunlar ve I. Göktürk Kağanlığının siyasi tarihleri de konunun kapsamı içerisindedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Öncesi Türk Tarihi, Kültürü ve Uygarlıklarına ait Başlıca Kaynaklar, Türk Adı, Türk Soyu, Türklerin Anayurdu, Komşu Devletler.
2 Asya Hun Devleti'nin Kurulması, Devlet Teşkilatı, Mete'nin Türk Birliğini Gerçekleştirmesi
3 Mete'den Sonra Asya Hun Devleti, Hun Devletinin Yıkılması.
4 Avrupa Hunları ve Attila
5 Avrupa Hunlarının Sonu
6 I. Göktürk Kağanlığı'nın Kuruluşu
7 Vize haftası
8 II. Göktürk Kağanlığı ve Yıkılışı
9 Uygur Kağanlığı ve Kağanlığın Yıkılışından Sonra Uygurlar: a) Turfan Uygur Devleti b) Kansu Uygur Devleti
10 Türklerde alfabe ve edebiyat: Yazıtlar
11 Türklerde Din
12 Türklerde Kurgan
13 Hazar Kağanlığı
14 Final haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272701 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü'nün kapsamını açıklayabilme
2 1272702 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü'nün kaynaklarını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek