Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ209 Sanat ve Estetik 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Eğitim alanında uzmanlaşmak ve öğretmenlik yapmak isteyen adayların genel kültür açısından sanat ve estetik alanındaki temel kavramları tanımalarını öğrencilerin duygu dünyalarının ve duygusal zekalarının gelişmelerinde yardımcı olabilmek amacıyla sanatın ve estetikin genel yapısı üzerinde durmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr.zekeriyya Uludağ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozkurt, N.;Sanat ve Estetik Kuramları Sena C., Estetik.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanata genel bir bakıaş ortaya çıkışı ve gelişmesinin nedenleri üzerinde durulur.
2 Sanat felsefesi Estetik Sanat eleştirisi ve sanat tarihi arasındaki ilişkiler.
3 20. yüzyıl sanat anlayışlarına genel bir bakış
4 Yirminci yüzyılın sanat anlayışından postmoderne geçerken sanatın durumu.
5 Tarihsel açıdan sanat ve estetik teoriler
6 İlkçağ yunan düşüncesi içinde sanat ve estetik anlayışları:Sokrat, Eflatun, Aristo ve Platinos örneği.
7 İlkçağ düşünürlerinin sanat ve estetik anlayışlarına devam.
8 Ortaçağ sanat anlayışını, amacı etkilendiği alanlar ve temel temsilcileri.
9 Ara Sınav.
10 İslam dünyası içerisinde gelişen sanat anlayışının amacı temsilcileri.
11 Yeniçağ Batı Düşüncesi içerisinde sanatın gelişimi. Temsilcileri. Kant ve Hegel örnekleri.
12 Batı düşüncesi örneklerine devam.
13 Sanatta yeni yönelişler.Postmodern anlayışlar ve çıkışı sebepleri
14 T.Adorno, J.P.Sartre, ve diğerleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5114 1118170 Estetiğin tarihsel gelişimini öğrenir.
8068 1120330 Sanatın hayatın alanları ile ilişkisini öğrenir.
17324 1131168 Estetiğin problem alanlarını tanır.
25737 1194262 Sanat ile estetik arasındaki ilişkiyi kavrar.
27152 1120773 Filozofların estetik problemlere bakışını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.