Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ217 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırmanının nasıl yapıldığını kavratmak. Öğrencileri araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirmek. Her öğrencinin bilimsel araştırma yapabilecek duruma gelmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Necati Tomal

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama -Rauf Arıkan 2-Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Şener Büyüköztürk

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Tanımı ve Özellikleri, Bilimsel Araştırmanın Amaçları
2 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları
3 Araştırma Yöntemleri, Deneysel ve Tarama Yöntemler-Anket
4 Eylem Araştırmaları, Örnek Olay, Etnografik Araştırma, Gözlem, Görüşme
5 Nicel ve Nitel Araştırmaların Karşılaştırılması
6 Literatür Taraması Nasıl Yapılır
7 Kütüphane Gezisi
8 Veri Analizi ve Değerlendirmesi
9 Ara sınav
10 Raporlaştırma
11 Makale İncelemesi
12 Tezi Ana Bölümleri
13 Tezin Ana Bölümleri
14 Kaynak Gösterme Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8071 1121858 Verilerileri analiz edebilir.
16303 1124502 Bilimsel araştırmanın amaçlarını söyleyebilir.
17325 1139273 Bilimsel araştırmanın aşamalarını bilir.
17326 1139604 Bilimsel bir çalışmayı değerlendirebilir.
17676 1127598 Araştırma yöntemlerine örnek verebilir.
20653 1130106 Bilimin tanımını yapar ve özelliklerini söyler.
24070 1142545 Analiz edilen verileri rapor haline getirebilir.
31655 1154382 Araştırma yöntemlerini uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.