Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ211 A Seçmeli I (Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste küçük bir beylikten bir dünya imparatorluğuna giden süreçte Osmanlı Devleti'nin uygulamış olduğu sosyal ve ekonomik politikaların yeri ve bir devletin büyüyüp kökleşmesinde sosyal ve ekonomik hayatın öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.Fuat KÖPRÜLÜ,Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu,Ankara 2003; Halil İNALCIK,Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağı(1300-1600),İstanbul 2003; Halil İNALCIK,Osmanlı İmparatorluğu,İstanbul 1996; Mustafa AKDAĞ,Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celalî İsyanları,Ankara 1999; Mustafa AKDAĞ,Türkiye'nin İktisadî ve ictimatimi Tarihi,Ankara 1999; Yusuf HALAÇOĞLU,XIV.-XVIII.yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilitı ve Sosyal Yapı,Ankara 1996; Yusuf HALAÇOĞLU, XVIII.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi,Ankara 1991; Cengiz ORHONLU,Aşiretlerin İskân Teşebbüsü,İstanbul 1963; Y.Hakan ERDEM,Osmanlılar'da Köleliğin Sonu,İstanbul 2004; Suraiya FAROQHİ,Osmanlı'da Kentler ve Kentliler,İstanbul 2000; Suraiya FAROQHİ,Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam,İstanbul 2002; Reşad Ekrem KOÇU,Tarihte İstanbul Esnafı,İstanbul 2002; Musa ÇADIRCI,Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı,Ankara 1997; Maurice M.CERASİ,Osmanlı Kenti,Osmanlı İmparatorluğun'da 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi,İstanbul 2001; M.Ali ÜNAL,XIV.-XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı,Isparta 1997; Hüseyin ARSLAN,16.yy Osmanlı Toplumunda yönetim,nüfus iskân,göç ve sürgün,İstanbul 2001; Yücel ÖZKAYA,Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayanlık,Ankara 1994; Bilal ERYILMAZ,,Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi,İstanbul 1996; İslam Ansikloposisi; Türkler Ansiklopedisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı'da millet sistemi, Osmanlı'da toprak sistemi, Sosyal Yapı (aşiretler, kentliler, köylüler), İç isyanlar (Celalî, İstanbul ve Eyalet İsyanları), Vergi sistemi. Osmanlı'da nüfus hareketleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı
2 Osmanlıda millet sistemi
3 Osmanlıda millet sistemi
4 Kentliler, ahilik ve esnaflık
5 Köylüler
6 Aşiretler (Konar-Göçerler)
7 Vakıf sistemi
8 İç İsyanlar, nedenleri ve sonuçları. Celalî isyanları ve asayiş.
9 Vize
10 İstanbul isyanları, nedenleri ve sonuçları.
11 Eyalet İsyanları, nedenleri ve sonuçları.
12 İskan politikası
13 Osmanlıda nüfus hareketleri
14 Osmanlıda nüfus hareketleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1143146 Osmanlı Devleti'nin sağlam temellere dayanmasında sosyal yaşantısının önemini irdeleyebilir.
2 1137850 Osmanlı Devleti'nin ekonomik politikalarını anlatabilir.
3 1228790 Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik temellerini açıklayabilir.
4 1123948 Osmanlı Devleti'nin izlemiş olduğu ekonomik politikaların devletin diğer politikaları üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
5 1130472 Osmanlı Devleti\\\'nin büyüyüp gelişmesinde ve dünya imparatorluğu olmasında sosyal ve ekonomik yaşantının yerini ve önemini yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek