Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ215 A Seçmeli I (Türk Dış Politikası) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı günümüzdeki Türk Dış Politikasını stratejik konum, kimlik ve ekonomik ilişkiler gibi çeşitli boyutlar temelinde anlamaya çalışmaktır. Türkiye'nin stratejik konumunun getirdiği fırsatlar ve sıkıntılar, bu derste bölgeler ve sorunlar açısından incelenecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baskın Oran Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I, II ( İstanbul: İletişim: 2001). Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye?nin Uluslararası Konumu (İstanbul: Küre Yayınları: 2001),

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Dış politikasının belli başlı sorunları, büyük devletlerle ilişkileri ve Türkiye?nin çevresindeki bölgeler açısından incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Türk Dış Politikası ve Stratejik Konum
3 Türk Dış Politikası, Kimlik ve Ekonomi
4 Türk Dış Politikası ve Balkanlar
5 Türk Dış Politikası ve Ortadoğu
6 Türk Dış Politikası ve Orta Asya
7 Türk Dış Politikası ve Avrupa Birliği
8 Türk Dış Politikası ve ABD
9 Ara Sınav
10 Kıbrıs Sorunu
11 Kuzey Irak ve Kürt Sorunu
12 Su Sorunu ve Enerji Hatları
13 Ege Sorunları
14 Türk Dış Politikası'nın Son On yılı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109802 1208273 Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler kavramlarını ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendir.
109803 1188458 Türk Dış Politikasındaki güncel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
109804 1191166 Dünya konjonktüründe Türkiye'nin siyasi yapılanması hakkında bilgi sahibi olur.
109805 1192862 Yorum yapabilme yeteneğini kazanır.
109806 1194503 Konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini yazılı ve sözlü aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.