Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ221 Gk Seçmeli I (Türk Göç Tarihi) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste Türklerin tarih boyunca yaptığı göçler, bu göçlerin nedenleri sonuç ve etkilerinin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nedim İPEK, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006; Nedim İPEK, Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri, Ankara 1994; Nedim İPEK, Selanik'ten Samsun'a Mübadiller,Samsun 2010; Abdullah SAYDAM, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara 1997; Ahmet HALAÇOĞLU, Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri (1912-1913), Ankara 1995; Mihri BELLİ, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Ekonomik Açıdan Bir Bakış, İstanbul 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göç kavramı, göçleri meydana getiren nedenler, göçlerin etkileri, Türklerin tarih boyunca yaptığı göçler, Orta Asya Türk Göçleri, Kırım Göçleri, Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında meydana gelen göçler, Balkan Göçleri, bütün bu göçlerin Türk ve Dünya tarihi üzerindeki etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı
2 Göç nedir?Göçlerin mahiyeti,göçleri doğuran sebepler
3 Göçlerin sosyo-ekonomik ve politik etkileri
4 Orta Asya Türk göçleri ve sebepleri
5 Orta Asya Türk göç yolları,sonuçları ve etkileri
6 Kırım Savaşı ve sonrası göçler
7 Kırım Savaşı göçlerinin sebepleri ve göç yolları
8 Doksan üç Savaşı sonrası göçler ve sebepleri
9 Doksan üç Savaşı göçlerinin sosyal ve ekonomik sonuçları
10 Balkan göçleri ve nedenleri
11 Balkan göçlerinin başlaması ve göç yolları
12 Balkan göçlerinin sosyal, ekonomik ve siyasî sonuçları ve iskân
13 Göçmenlerin Anadolu'ya yerleştirilmesi, karşılaşılan problemler ve alınan tedbirler
14 Türkiye-Yunanistan Nüfus mübadelesi, Türk mübadillerin iskânı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126236 Türk göçlerinin Türk ve Dünya tarihine etkisini kavrar.
2 1274025 Göç kavramını ve nedenlerini kavrar.
3 1274026 Türk göçlerinin her birinin kendine özgü nedenlerini bilir.
4 1274027 Göçlerin sosyo-ekonomik ve siyasi boyutlarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4
2 4 3 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5
3 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 5 4
4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek