Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ202 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Dünya genelinde insan ve insan faaliyetlerini coğrafi düşünce ilkeleri (dağılış, bağlantı, sebep ve sonuç) doğrultusunda algılayabilme ve açıklayabilme becerisi sağlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şahin, C. (editör) (2010), Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 2. Tümertekin, E.; Özgüç, N. (2002), Beşeri Coğrafya İnsan-Kültür-Mekan, Çantay Kitapevi, İstanbul. 3. Tümertekin, E.; Özgüç, N. (1999), Ekonomik Coğrafya:Kalkınma ve Küreselleşme, Çantay Kitapevi, İstanbul. 4. Atalay, İ. (2001). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Meta Basım, İzmir. 5. Doğanay, H. (2002) Ekonomik Coğrafya I: Doğal Kaynaklar, Aktif Yayınevi, Erzurum. 6. Doğanay;H. (2003). Coğrafyaya Giriş II-Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Aktif Yayınevi, Erzuru

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın coğrafya bilimi içerisindeki yeri, konuları ve diğer bilim dallarıyla ilgisi; ders içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması. Nüfus Coğrafyası (Nüfus artışı, Nüfus Hareketleri, nüfus dağılışı, Nüfus politikaları) Nüfus Coğrafyası (Nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri, göçler) Yerleşme coğrafyası ( Kavramlar, dağılış, yerleşme tipleri, meskenler) Kültür Coğrafyası ( kavramlar, kültür bölgeleri ve dağılışı) Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık) Ekonomik Coğrafya (gıda kaynakları) Ekonomik Coğrafya ( sanayi) Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları) Dersin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 14 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın coğrafya bilimi içerisindeki yeri, konuları ve diğer bilim dallarıyla ilgisi; ders içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması
2 Nüfus Coğrafyası (Nüfus artışı, Nüfus Hareketleri, nüfus dağılışı, Nüfus politikaları)
3 Nüfus Coğrafyası (Nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri, göçler)
4 Yerleşme coğrafyası ( Kavramlar, dağılış, yerleşme tipleri, meskenler)
5 Kültür Coğrafyası ( kavramlar, kültür bölgeleri ve dağılışı)
6 Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık)
7 Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık)
8 Ekonomik Coğrafya (gıda kaynakları)
9 ARASINAV
10 Ekonomik Coğrafya ( sanayi)
11 Ekonomik Coğrafya ( sanayi)
12 Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları)
13 Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları)
14 Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları) Dersin değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131299 İnsan ve insan faaliyetleriyle ilgili bilgilerini sosyal bilgiler eğitiminde kullanma becerisi
2 1123593 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin, coğrafi çevre özelliklerine göre farklılık gösterdiğini kavrama ve özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularında yaşanılan yerin coğrafyasının etkilerini yorumlama becerisi
3 1126748 Coğrafya eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri, istatistik metotları ve görsel materyalleri kullanabilme becerisi.
4 1198784 Beşeri ve ekonomik coğrafya bilgilerini güncel yaşamda kullanma becerisi
5 1162894 Dünyadaki coğrafi farklılıkları göz önünde bulundurarak eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
6 1168019 Hızlı nüfus artışı, enerji kaynaklarının kullanımı, gelir dağılımı, kültürel farklılıklar ve çevre sorunları gibi ulusal ve uluslar arası problemleri bilme ve bu sorunları insan-çevre etkileşimi çerçevesinde değerlendirebilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
4 5
5 4
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek