Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ204 Antropoloji 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Antropolojinin sosyal bilimlerin temel tartışmalarına sağladığı bilgi ve kavrayış düzeylerini anlamak, sosyoloji, tarih gibi disiplinlerle ortak noktalarını görüp antropolojik bakış açısını edinmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Niyazi Usta

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnsan ve Kültür, Bozkurt Güvenç, Remzi Kitabevi,1991 2. Sosyal Antropoloji, E. Evans Pritchard, Birey yayıncılık, 2005 3. Antropoloji, İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Conrad Phillip Kottak, Ütopya yayınevi, 2008 4. Kültürel Antropoloji, William A. Haviland ve diğerleri, Kaknüs yayınları, 2008 5. Sosyal ve Kültürel Antropoloji, John Monaghan&Peter Just, Dost Kitabevi yayınları, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları; ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antropoloji, kuramsal kapsamı
2 Antropolojinin alt disiplinleri
3 Kültür, tanımı, içeriği
4 Kültür kuramları
5 Akrabalık ve Soydanlık
6 Din
7 Dil
8 Toplumsal Cinsiyet
9 Etnik aidiyet ve etnik ilişkiler
10 Evlilik ve Aile kurumları
11 Antropolojik açıdan siyasi örgütlenmeler
12 Antropolojide çağdaş sorunlar ve yaklaşımlar
13 Türkiye'de Antropolojik Çalışmalar
14 Türkiye'de Antropolojik Çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8656 1122477 Kuramsal yaklaşımları farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünmek ve analiz etmek
8659 1128822 Somut bireyi somut yaşam evreni içinde tasarlayarak, yaşam evrenlerinin değişme koşulları içinde bireysel duygu ve davranışların değişebilirliği üzerinde öngörülerde bulunabilmek
25738 1194549 Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları çıkarsayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.