Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Bilimsel ve teknolojik değişimin ışığında toplumsal değişimi ve insan ilişkilerine eleştirel bir bakış geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Bahri Ata, Pegem Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ilim, Teknoloji; Kavramsal Çerçevesinin İzahı Sosyal Değişmenin Tanımlanması Sosyal Bilgiler Alan Öğretimi Çerçevesinin Mahiyeti Sosyal Bilimle kastedilen nedir? Unsurlarının tanıtılması M.E. Bakanlığının Belirlediği Öğretim Alanına göre İlgili Ünitelerin Değerlendirilişi Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişimin arasındaki ilişkilere yaklaşımlar Bilim Teknoloji Sosyal Değişme ilişkisini ilköğretim öğrencilerine göre izah yolları İlkçağlarda Bilim ve Teknoloji ve Kültür üretmedeki Etkileri Ortaçağda Bilim ve Teknoloji, Sosyal Değişme Yeni ve Yakınçağda Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Türk Kültüründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve sosyal değişmeye etkileri Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Askeri ve Siyasi Sonuçları İnternet ve Toplumsal Değişme İlişkisi Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 1 1
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, Teknoloji; Kavramsal Çerçevesinin İzahı https://www.youtube.com/watch?v=Z5GUBJnW2n4
stps_wp_1601.pdf
2 Sosyal Değişmenin Tanımlanması sosyal değişme.pdf
https://aofdersler.com/konu/toplumsal-degisme-kuramlar-ders-ozeti.170/
3 İlkçağ Uygarlıklarında Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme https://slideplayer.biz.tr/slide/2837956/
BİLİM TARİHİ VE ANTİK YUNANDA BİLİM.pdf
2837956.ppt
https://slideplayer.biz.tr/slide/10358324/
4 Ortaçağ’da Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (Avrupa, Asya ve Amerika Kıtalarında ORTAÇAĞda bilim ve teknoloji.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=28EMd4FcAgA
5 Ortaçağ’da Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (Türk ve İslam Medeniyetlerinde) ORTA__A__ __SLAM D__NYASINDA B__L__M VE GEL____MES__[#279434]-260788.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bPuQw3YsD6I
https://www.youtube.com/watch?v=rx6m9E_yUnQ
6 ara sınav
7 Yeni ve Yakın Çağlarda Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (Rönesans, Aydınlanma ve Endüstri Devrimi bağlamında) YENİ ve YAKIN ÇAĞLARDA DÜNYA’DA BİLİM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R5ONQeZHcgo
8 I. ve II. Dünya Savaşları Arasında Dünyada Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme SANAYİ DEVRİMİ VE İCATLAR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SS48o73RFFc
9 II. Dünya Savaşı Sonrasında Dünyada Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (Bilişim, İletişim ve Haberleşme Teknolojileri) 2.DÜNYA SAVAŞI ve bilim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aL4GBkw3Jb4
İLETİŞİM, BİLİŞİM,HABERLEŞME.pdf
10 II. Dünya Savaşı Sonrasında Dünyada Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (Tıp alanındaki gelişmeler ve nano-teknoloji) Tıp Alanındaki Gelişmeler, Nano Teknoloji ve Toplumsal Değişme.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NF_uC9MWfvs
11 II. Dünya Savaşı Sonrasında Dünyada Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (Nükleer Enerji, Uzay ve Havacılık Araştırmaları) 2. dünya savaşı sonrası Havacılık.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zrBg-ChvKK0
12 Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Askeri ve Siyasi Sonuçları II.Dünya Savaşı Dönemi ve Sonrası Savaş Teknikleri.pdf
13 İnternet ve Toplumsal Değişme İlişkisi Internetin_Toplum_Uzerindeki_Etkisi.pdf
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339254 Bilim ve teknolojinin değişiminin etkilerini görebilme becerisi edinmek.
2 1339255 Sosyal değişimin yüzyıllar boyu takibini yapabilme ve bunu aktarabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek