Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ218 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türk Eğitim Tarihi'nin önemini kavratmak ve İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nden yakın zamanlara kadar Türk Eğitim Tarihi'nde cereyan eden gelişmeleri göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram YILAR

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin ön koşulu yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Yahya AKYÜZ, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014. 2) İsmail Güven, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014. 3) Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye'de Eğitim Bilimleri Tarihi, MEB,İstanbul, 1995. 4) Selçuk Akşin Somel, Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908): İslâmlaşma, Otokrasi ve Disiplin, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. 5) Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayûn: Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde İslâm, Devlet ve Eğitim, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. 6) İlhanTekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sistemlerinin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993. 7) Hasan Ali Koçer, . Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1991. 8) Osman Kafadar, Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Ankara, Vadi Yayınları, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Türk Eğitim Tarihi'nin Amacı, Konusu, Gerekliliği ve Kaynakları, İlk Türk Devletlerinde Eğitim, İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim: Karahanlılar ve Büyük Selçuklular, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi'nde Eğitim, Kuruluşundan Yıkılışına Değin Osmanlı Devleti'nde Eğitim, Cumhuriyet ve Eğitimde Yeni Bir Dönem-1923-1938 Arası Yıllar, 1938-1950 Yılları Arası Dönemde Eğitimde Yaşanan Gelişmeler, 1950-1960 ve 1960-2010 Yıllarında Arasında Eğitim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Eğitim Tarihi'nin Amacı, Konusu, Gerekliliği ve Kaynakları. 1.hafta-Niçin Türk Eğitim Tarihini öğreniyoruz.pptx
2 İlk Türk Devletlerinde Eğitim. 2.hafta-İslamiyet’ten Önceki Türk Devletlerinde Eğitim.pptx
3 İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim: Karahanlılar ve Büyük Selçuklular. 3.hafta-İslamiyet’ten Sonraki Türk Devletlerinde Eğitim.pptx
4 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi'nde Eğitim. 4.hafta-Büyük Selçuklu ve Beylikler Dönemi'nde Eğitim.pptx
5 Osmanlı Devleti'nde Eğitim:13. Yüzyıldan 16. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar. 5.hafta-Osmanlı Devleti'nde 16. Yüzyıla Kadar Eğitim.pptx
6 Osmanlı Devleti'nde Eğitim: 16. Yüzyılın İkinci Yarısından 18. Yüzyılın Sonlarına Kadar. 6.hafta-Osmanlı Devleti'nde 16. -18. Yüzyıl.pptx
7 Osmanlı Devleti'nde Eğitim: 18. Yüzyılın Sonlarından Gülhane Hatt-ı Hümayunu'na Kadar. 7.hafta-Osmanlı Devleti'nde Eğitim-18. Yüzyıl Sonu-Tanzimata Kadar.pptx
8 Osmanlı Devleti'nde Eğitim:Tanzimat Dönemi. 8.hafta-Osmanlı Devleti'nde Eğitim-Tanzimat Dönemi.pptx
9 Ara sınav 9.Hafta-Ara Sınav.docx
10 Osmanlı Devleti'nde Eğitim:2. Abdülhamid ve 2. Meşrutiyet Dönemleri. 10.hafta-Osmanlı Devleti'nde Eğitim-II. Abdülhamit-II.Meşrutiyet dönemleri.pptx
11 Milli Mücadele Yıllarında Eğitim. 11.hafta-Milli Mücadele Yıllarında Eğitim.pptx
12 Cumhuriyet ve Eğitimde Yeni Bir Dönem: 1923-1938 Arası Yıllar. 12.hafta-1923-1938 Döneminde Eğitim.pptx
13 1938-1950 Yılları Arası Dönemde Eğitimde Yaşanan Gelişmeler. 13.hafta-1938-1950 Döneminde Eğitim.pptx
14 1950-1960 ve 1960-2010 Yılları Arasında Eğitim. 14.hafta-1950-2010 Döneminde Eğitim.pptx
15 Yarı Yıl Sonu Sınavı 15.hafta-Final.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342026 İslamiyet'ten önce Türk Devletleri'nde Eğitim Konusunda Yaşanan Gelişmeleri Özetleyebilme
2 1342027 İlk Müslüman Türk Devletleri, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri'nde Eğitim Konusunda Yaşanan Gelişmeleri Açıklayabilme. T
3 1342028 Osmanlı Eğitim Tarihi'ndeki Başat Unsurları Yazabilme.
4 1342029 Cumhuriyet Dönemi'nde Eğitim Bağlamında Öne Çıkan Kişi ve Kurumları Tanıyabilme.
5 1342030 Başlangıcından Yakın Zamanlara Değin Türk Eğitiminin Tarihsel Gelişimini Analiz Edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek