Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ212 A Seçmeli II (Türkiye Turizm Coğrafyası) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Turizmin, dünyada hızla büyüyen sektörlerin başında gelmesinin en önemli sebebi, küreselleşmeye bağlı uluslararası seyahatlerdeki artıştır. Uluslararası turizm talebindeki bu yoğunluk ve çok değişken talep profili, rekabet-yoğun özellikli turizm arzında da hızlı bir artışı beraberinde getirmektedir. Ancak bu hızlı büyüme, bölgelerin sosyo-ekonomik, kültürel ve hatta ekolojik yapılarında birtakım olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir. Bu argümandan hareketle, derste, hammaddesi doğal kaynaklar, öznesi insan olan turizm endüstrisindeki hızlı büyümenin, çevre-insan dengesi dikkate alınarak yönetilmesinin önemini vurgulamak amaçlanmakta; Türkiye’nin turizm kaynakları, Türkiye’de yürütülen turizm eğitimleri ve kalkınma projeleri incelenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi MERVE GÖRKEM ZEREN AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Atlas Keşif Kitaplığı. 2011. Türkiye Saklı Cennetler Atlası / 50 Muhteşem Yer. İstanbul: Levent Print City. 2 Atlas Kitaplığı. 2012. Bir Usta Bin Usta Sosyal Sorumluluk Projesi. İstanbul: Levent Print City. 3 Atlas Keşif Kitaplığı. 2012. Gizemli Çıkışlar: İstanbul-Antalya / Doğal Güzellikler, Arkeolojik ve Tarihi Yerler. İstanbul: Levent Print City. 4 Ayman, O. ve Sezgin, T. 2010. Yeşil Tatil. İstanbul: NG Türkiye. 5 Bilgi, M. G. 2013. Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (29), 45-59. 5 Cansever, M. 2011. Türkiye’nin Kültür Mirası / 100 Mimari Şaheser. İstanbul: NTV Yayınları. 6 Dinç, B. ve Güngör, Y. 2010. Türkiye’nin Kültür Mirası / 100 Doğa Harikası. İstanbul: NTV Yayınları. 7 Duran, E. ve Sertkaya-Doğan, Ö. 2018. Türkiye Turizm Coğrafyası. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları. 8 Özgüç, N. 2015. Turizm Coğrafyası / Özellikler, Bölgeler. İstanbul: Çantay Yayınları. 9 Tuvi, R. 2011. Mavi Tatil. İstanbul: NG Türkiye.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu derste, turizm ve kalkınma ilişkisi ele alınarak inceleme konusu yapılmakta, turizmde sağlıklı büyümenin bölgesel kalkınmayı da sağlıklı etkileyeceği; turizm-tarım-sanayi üçlüsünün birbirlerinin alternatifi değil, bütünleyeni olarak bölgesel gelişime ivme kazandıracağına dikkat çekilmektedir. Tamamlayıcı teorik çalışmaların değerlendirilmesine ağırlık verilerek, Türkiye'de ve dünyada sektöre yönelik sorunlar ile turizm planlama stratejileri ve politikaları gözden geçirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalkınma projemiz: Türkiye markasını yönetebilmek
2 Türkiye tarihi bir evdir: Home Kampanyası
3 Home of Aphrodisias, Home of Wellness, Home of Mardin
4 Home of Windsurfing, Home of Bodrum, Home of Cappadocia
5 Home of Hagia Sophia, Home of Sumela Monastry, Home of Noah’s Ark
6 Home of Summer Time, Home of Turquoise, Home of Hospitality
7 Türkiye’de yürütülen turizm eğitimleri ve sosyal sorumluluk projeleri: Bir Usta Bin Usta Projesi
8 Türkiye’nin sakin şehirlerinde permakültürel koruma, planlama, yönetim ve eğitim pratikleri
9 Türkiye’nin sakin şehirleri: Seferihisar, Akyaka, Yenipazar, Taraklı, Gökçeada, Yalvaç, Vize, Perşembe, Halfeti, Eğirdir, Gerze, Göynük, Mudurnu, Şavşat, Uzundere
10 Türkiye'nin kültür mirası: Hieropolis-Pamukkale
11 Türkiye'nin kültür mirası: Efes
12 Türkiye'nin kültür mirası: Paha Biçilemez İstanbul I
13 Türkiye'nin kültür mirası: Paha Biçilemez İstanbul II
14 Turizm politikalarında hedef saptırıcı bir engel: Terörizmin dünya ve Türkiye turizmine yansımaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137784 Türkiye'nin turizm politikasını analiz edebilme
2 1286207 Türkiye imajı üzerinde belirleyici olan temel unsurları açıklayabilme
3 1286208 Türk turizm sektörünün hedef kitlede yaratmak istediği etkiyi değerlendirebilme
4 1286209 Yeni turist eğilimlerini ve öngörülerini yorumlayabilme
5 1286210 Turizm sektöründe yapılan yatırımların ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel problemlerinin çözümündeki rolünü açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek