Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ214 A Seçmeli II (Genel Türk Tarihi) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Hazarlar ve batıya giden diğer Türk boylarının tarihlerini, dini, iktisadi, sosyal ve kültürel durumlarını tesbit ederek öğrencilerin Türk Tarihini bir bütün olarak algılamalarını sağlamak, iyi öğreticiler olmalarına katkıda bulunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr.dursun Ali Akbulut

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taşağıl,A. Göktürkler, I-III, Ankara 2004. Artamonov, M.İ. Hazar Tarihi, İstanbul 2004. Ögel, B. Türk Mitolojisi, I, Ankara 1971. Ögel, B. İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962. Barthold, V.V. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara 1975. Kurat, A.N. Karadeniz'in Kuzeyinde Türk Kavimleri, Ankara 2002. İnan, A. Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1986. İnan, A. Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul 1976. Ergin, M. Orhun Abideleri, İstanbul 1975.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 II. Göktürk Kağanlığı
2 Kapagan, Bilge Kağanlar Dönemi
3 Göktürk Kağanlığı'nın Yıkılışı. Göktürk Maddi Kültür Unsurları
4 Eski Türk Yazıtlara: a) Göktürk Kitabeleri
5 Uygur Kağanlığı:a)Ötüken Uygur Kağanlığı. Kırgızlar
6 Uygur Kağanlığı: b)Turfan ve Kansu Uygur Devletleri
7 Uygur Maddi Kültür Unsurları
8 Kuşanlar ve Akhunlar
9 Ara Sınavı.
10 Akhunlar
11 Hazar Kağanlığı.
12 Eski Türk Dini.
13 Orta Asya Türk Kültürü Maddi Unsurları.
14 Orta Asya Türk Tarihi Kaynak ve Araştırmaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139723 Orta Asya'daki ilk Türk devletinden İslamiyet’in kabulüne kadar Türk devletlerinin siyasi tarihlerini öğrenir.
2 1137459 İslam öncesi maddi, manevi Türk kültür unsurlarını tanır.
3 1145476 Orta Asya'da Türk izlerinin varlığını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.