Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ216 A Seçmeli II (Çağdaş Türk Dünyası Tarihi) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin, Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türklerin tarih ve kültürlerine dair yeterince bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Özellikle bağımsızlıklarını kazandıktan sonra dış politikamızda da önemli bir yere sahip olmaya başlayan Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk topluluklarıyla olan ilişkilerimiz üzerine değerlendirmeler ve analizler yapabilme becerisini öğrenciye kazandırmak olarak öngörülebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] SARAY, Mehmet, Atatürk ve Türk Dünyası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995. [2] GÖMEÇ, Saadettin, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2006. [3]GÖMEÇ, Saadettin, “Türkiye -Türk Cumhuriyetleri İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Sonbahar 2007), C. 1, S. 1, ss. 114-130

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

XX. yy. Türk Dünyasının oluşum sürecinde belirginleşen ve etkilerini hissettiren gelişmelerin -özellikle yayılmacı Rus politikaları vb. gibi- üzerinde durulacağı derste, Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Diğer Türk Toplulukları gibi ders planında detaylandırılan konular bağımsız ülkeler ve Türk toplulukları bazında tek tek değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atatürk ve Türk Dünyası.
2 Tarihte ve Günümüzde Azerbaycan.
3 Tarihte ve Günümüzde Kazakistan.
4 Tarihte ve Günümüzde Kırgızistan.
5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
6 Tarihte ve Günümüzde Özbekistan.
7 ARA SINAV
8 Tarihte ve Günümüzde Türkmenistan .
9 Balkan Türkleri: Batı Takya Türkleri.
10 Balkan Türkleri: Bulgaristan, Sancak, Makedonya ve Kosova Türkleri.
11 Ortadoğu Türkleri: İran, Irak ve Suriye Türkleri.
12 Doğu Türkistan Türkleri .
13 Altay, Başkurt, Çuvaş, Hakas, Karaçay-Balkar ve Kumuk Türkleri.
14 Kazan, Kırım, kök-Oğuz(Gagauz), Nogay, Saha ve Tuva Türkleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1209326 Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türklerin tarih ve kültürlerine dair yeterince bilgi sahibi olabilme.
2 1209338 Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk topluluklarıyla olan ilişkilerimiz üzerine değerlendirmeler ve analizler yapabilme.
3 1209367 Günümüz Türk Cumhuriyetlerinin devletleşme süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olabilme.
4 1209379 Akademik merak uyanması ve Çağdaş Türk Dünyası üzerine araştırmaya yönelebilme.
5 1209410 Alana dair yeni çalışmalar ve fikirler üretebilme kabiliyetini kazanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.